FUEIB Projecte per a l'elaboració de propostes d'actuació per prevenir i posar remei a l'abandonament educatiu en la Formació Professional Tretze investigadors de la UIB treballen en un projecte finançat per MINECO, l'AEI i el FEDER

educació OTRI

A Espanya, l'any 2016 s'ha tancat, segons l'Enquesta de la Població Activa (EPA), amb una taxa d'Abandonament Primerenc de l'Educació i la Formació (ATEF) del 18,9%, la xifra més baixa mai comptabilitzada al nostre país.

Malgrat això, es detecta una alta variabilitat i diferències significatives en les dades si s'analitzen comparant les diferents CA: Balears és la Comunitat Autònoma amb major taxa d'abandonament en 2016 (26,8%), seguida de la regió de Múrcia (26,4%) i Melilla (24,4%); mentre que les CA espanyoles amb menor taxa de ATEF són el País Basc (7,9%), Cantàbria (8,6%) i la Comunitat Foral de Navarra (13,4%). Analitzat aquest context, resulta inqüestionable la necessitat d'avançar cap a la consecució dels objectius i nivells de referència establerts en "l'Estratègia Europea d'Educació i Formació 2020" que, en el cas d'Espanya, se situa a rebaixar fins al 15% la taxa d'ATEF, i sobretot fer-ho a les regions on el problema és més apressant.

Amb la finalitat d'avançar cap a la consecució d'aquest objectiu, un grup d'investigadors de la UIB, juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de València, l'Institut Universitari Federal per a la Formació Professional de Suïssa i la Université du Québec a Mont-real duu a terme un projecte de recerca en el marc del Programa Estatal d'R+D+i Orientat als Reptes de la Societat del MINECO, titulat "Itineraris d'èxit i d'abandonament en la formació professional del sistema educatiu de nivell 1 i 2". El projecte compta amb la col·laboració activa de l'administració educativa i dels centres de formació en les comunitats autònomes en les quals s'està duent a terme.

Els objectius generals d'aquest projecte són aprofundir en el coneixement de l'abandonament educatiu en la Formació Professional Bàsica i en els Cicles Formatius de Grau Mitjà a Espanya, així com elaborar propostes d'actuació dirigides a la prevenció, intervenció i resolució de l'abandonament educatiu en aquests nivells educatius.

En aquest projecte treballen un total de tretze investigadors de la UIB: 12 del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació (membres de grup "Educació i Ciutadania") i un del Departament d'Economia Aplicada. La investigadora principal és la Dra. Francesca Salvà i els altres participants són: Dr. Jaume Sureda, Dra. María Teresa Adame, Dr. Rubén Comas, Dra. Mercè Morey, Dr. Bartomeu Mut, Dr. Miquel F. Oliver, Dra. María Isabel Pomar, Dra. Inmaculada Sureda, Dra. María Tugores, Sr. Antoni Cerdà, Dra. Carme Pinya i Dra. Aina Calvo.

Aquest grup de recerca de la UIB ofereix altres serveis relacionats amb l'educació i la societat: disseny i elaboració de recursos informatius, sensibilització i conscienciació i assessorament, disseny i elaboració d'unitats didàctiques a diferents disciplines i nivells educatius

Data de publicació: 06/07/2017