Política de privadesa

DARRERA MODIFICACIÓ: 25/01/2022

 

La Política de Privadesa forma part de les condicions generals que regeixen la página web www.fueib.org, junt amb la política de galetes i l'avís legal.

FUNDACIÓ UNIVERSITAT FUEIB DE LES ILLES BALEARS MP (d'ara en endavant FUEIB), es reserva el seu dret a modificar o adaptar aquesta política de privacitat en tot moment. Per tant, li recomanem que revisi la mateixa cada vegada que accedeixi a la nostra pàgina web. En el supòsit de que un usuari s’hagi enregistrat a la pàgina web i accedeixi al seu compte o perfil,  se l’informarà en el supòsit que hi hagi hagut modificacions substancials en relació amb el seu tractament de dades personals. 

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Les dades que es recullin o ens facilitis voluntàriament mitjançant la pàgina web, ja sigui per navegació, així com tots aquells que ens puguis proporcionar en els formularis de contacte via correu electrònic o per telèfon, seran recaptats i tractats pel Responsable de Fitxer; les seves dades s’indiquen a continuació: 

 

FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA ILLES BALEARS MP  CIF: G07779895

Domicili: Ctra. Valldemossa, km. 7,5, 07122, Palma de Mallorca

Tfn: 971172022

Correu electrònic delegat de protecció de dades: dpo@fueib.org

Dades registrals: foli 56 del tom 2.052 de la secció 8a de Societats, fulla PM-46.797, inscripció 1a (Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears)

Agència de col·locació núm. 0400000007

 

Si per qualsevol motiu vols posar-te en contacte amb nosaltres, per qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les teves dades personals o privacitat, pots fer-ho a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

 

Quines dades recopilem a través de la pàgina web?

Pel simple fet de navegar en la nostra web, la FUEIB recopilarà informació referent a:

Aquesta informació s’emmagatzema mitjançant Google Analytics; per aquest motiu et remetem a la Política de Privacitat de Google, ja que és aquesta empresa qui recava i tracta la informació: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

La informació que nosaltres manegem, no està relacionada amb un usuari concret i s’emmagatzemarà en les nostres bases de dades, amb la finalitat de realitzar anàlisis estadístiques, millores a la pàgina web, en els nostres productes i serveis, i ens ajudarà a millorar la nostra estratègia comercial. Les dades no seran comunicades a tercers.  

 

Registre de l’usuari a la pàgina web

Per accedir a determinats productes o serveis, l’usuari emprarà credencials d’UIBdigital. En cas de no tenir credencials, és precís que l’usuari s’enregistri a la seva web. Per això, en el formulari de registre es sol·liciten una sèrie de dades personals. Les dates són necessàries i obligatòries per dur a terme tal registre i estan macades amb un asterisc; en el cas de no facilitar aquests camps no es podrà executar el registre.

L’usuari i la contrasenya generats són personals i intransferibles, essent l’usuari l’únic responsable de la seva custòdia. No recomanem que apunti enlloc ni notifiqui a tercers el contingut d’aquestes dades.

Les dades de registre de cada usuari s’incorporaran a la base de dades de la Universitat de les Illes Balears i de la FUEIB, juntament amb l’historial d’operacions realitzades pel mateix, i s’emmagatzemaran en les mateixes mentre no s’elimini el compte d’usuari enregistrat. Una vegada eliminat el compte, aquesta informació serà apartada de les nostres bases de dades, mantenint-la de banda durant 10 anys aquelles dades relatives a transaccions realitzades, sense que s’alterin les mateixes, amb la finalitat de donar compliment als terminis legalment vigents. Les dades que no es trobin vinculades a les transaccions realitzades es mantindran, excepte que es retiri el consentiment; en aquest cas seran eliminades immediatament (sempre tenint en compte els terminis legals).

La base legal pel tractament de les seves dades personals és l’execució d’un contracte entre les parts.

En relació amb la remissió de comunicacions i promocions per via electrònica i la resposta a sol·licituds d’informació, la legitimació del tractament és el consentiment de l’afectat.

Les finalitats del tractament seran les següents:

  1. Gestionar l’alta en l’àrea de registre de l’usuari afectat i el seu accés a la pàgina web.  
  2. Gestionar la compra de productes i serveis posats a disposició mitjançant la pàgina web.
  3. Mantenir-te informat sobre la tramitació i estat de sol·licituds, compres i reserves.
  4. Respondre a la seva sol·licitud d’informació.  
  5. Gestionar totes les utilitats i serveis que ofereix la plataforma a l’usuari

Així, l’informem que podrà rebre comunicacions via correu electrònic i telèfon, amb la finalitat d’informar-li sobre possibles incidències, errors, problemes o estat de les seves sol·licituds.

Per a l'enviament de comunicacions comercials, es sol·licitarà el consentiment exprés de l'usuari a l'hora de realitzar el registre. Referent a això, l'usuari podrà revocar el consentiment prestat, dirigint-se a la FUEIB, fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació comercial, se li donarà la possibilitat de donar-se de baixa en la recepció de les mateixes, ja sigui per mitjà d'un enllaç o adreça de correu electrònic. 

 

Enviament de butlletins informatius

En la pàgina web es permet l'opció de subscriure a la newsletter de la FUEIB. Per a això, cal que ens faciliti una adreça de correu electrònic a la qual es remetrà la mateixa. Aquesta informació serà emmagatzemada en una base de dades de FUEIB, en la qual quedarà registrada fins que l'interessat sol·liciti la baixa de la mateixa o, si escau, es cessament per part de FUEIB l'enviament de la mateixa.

La base legal per al tractament d'aquestes dades personals és el consentiment exprés prestat per tots aquells interessats que se subscriguin en aquest servei marcant la casella destinada a aquest efecte.

Les dades dels correus electrònics seran únicament tractats i emmagatzemats amb la finalitat de gestionar l'enviament del butlletí per part dels usuaris que sol·licitin la mateixa.

Per a l'enviament del butlletí, es demanarà el consentiment exprés de l'usuari a l'hora de realitzar el registre en ella marcant la casella destinada a aquest efecte. Referent a això, l'usuari podrà revocar el consentiment prestat, dirigint-se a FUEIB, fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació, se li donarà la possibilitat de donar-se de baixa en la recepció de les mateixes, ja sigui per mitjà d'un enllaç o adreça de correu electrònic. 

 

Incloem dades personals de terceres persones?

No, com a norma general només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si ens aportes dades de tercers, hauràs amb caràcter previ, informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari ens eximeixes de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

 

I dades de menors?

No tractem dades de menors de 14 anys, per tant, abstén-te de facilitar-ne si no tens més d’aquesta edat.

 

Farem comunicacions per mitjans electrònics?

 

Quines mesures de seguretat apliquem?

Pots estar tranquil. Hem adoptat un nivell òptim de protecció de les Dades Personals que fem servir, i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al nostre abast, segons l'estat de la tecnologia, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals.

 

En quina mesura s'automatitzarà la presa de decisions?

La FUEIB no utilitza processos de presa de decisions totalment automatitzades per a entaular, desenvolupar o acabar una relació contractual amb l'usuari. En cas que usem aquests processos en un cas particular, et mantindrem informat i et comunicarem els teus drets a això si així ho prescriu la llei.

 

Tindrà lloc l'elaboració de perfils?

Per tal de poder oferir productes i serveis d'acord amb els teus interessos i millorar la teva experiència d'usuari, podrem elaborar un "perfil comercial" d'acord amb la informació facilitada. No obstant això, no es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

 

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

A les societats que componen el grup FUEIB.

Les teves dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal. En concret es comunicaran a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per al cobrament del servei prestat o producte adquirit, així com als encarregats del tractament necessaris per a l'execució de l'acord.

En cas de compra o pagament, si tries alguna aplicació, web, plataforma, targeta bancària, o algun altre servei en línia, les teves dades se cediran a aquesta plataforma o es tractaran en el seu entorn, sempre amb la màxima seguretat.

En el cas que ens hagis donat el teu consentiment per al tractament del teu nom i imatges i altres informacions, relacionades amb l'activitat de la FUEIB, es divulgaran en les diferents xarxes socials i pàgina web de la FUEIB.

 

Transferències internacionals

En cas de ser necessària la realització de transferències internacionals de dades per part de la FUEIB, s'ha d'assegurar que aquestes transferències són possibles d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades o qualsevol altre requisit establert per la normativa aplicable. A aquests efectes, la companyia adoptarà els acords que siguin necessaris per a garantir un nivell de protecció de dades equivalent a l'preveu la normativa europea.

En cas de treballar en un sistema de carpetes compartides en aplicacions tipus Dropbox, Google Drive, Microsoft onedrive, Amazon, Apple, Hubspot, etc... es realitzarà una transferència internacional als Estats Units sota l'habilitació de l'article 49.c) de l'Reglament General de protecció de dades o qualsevol altre mecanisme que garanteixi un nivell de protecció de dades equivalent a l'preveu la normativa europea.

Quins drets tens?

Si modifiques alguna dada, t'agraïm que ens ho comuniquis per mantenir-los actualitzats. 

 

Vols un formulari per a l'exercici de drets?

El termini màxim per a resoldre és d'un mes, a comptar de l'efectiva recepció de la sol·licitud per part nostra.

Tens dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als que ho has atorgat.

 

Tractem galetes?

Si fem servir un altre tipus de galetes que no siguin les necessàries, podràs consultar la política de galetes a l'enllaç corresponent al peu de pàgina de la nostra web.

 

Durant quant de temps anem a mantenir les teves dades personals?

A cada tractament o tipologia de dades, et facilitem un període específic, que pots consultar a la següent taula:

 

FITXER

DOCUMENT

CONSERVACIÓ

Clients    Factures  10 anys
 Formularis i cupons 15 anys
Contractes  5 anys
Recursos Humans     Nòmines, TC1, TC2, etc.  10 anys
Currículums 

Fins el fi del procés de selecció i un any més amb el teu consentiment  

Documents, indemnitzacions per acomiadament i dades de treballadors personals

4 anys
 Expedient del treballador Fins a cinc anys des de la seva baixa
 Màrqueting Bases de dades de visitants de la web Mentre duri el tractament
Proveïdors   Factures  10 anys
Contractes  5 anys
Control d'accés i videovigilància   Llista de visitants   30 dies
 Videos 30 dies de bloqueig; 3 años destrucció 
Comptabilitat  Llibres i documents comptables; acords, estatuts, actes i reglaments; estats financers i informes d'auditoria; i registres i documents relacionats amb subvencions  6 anys
 Fiscal Gestió administrativa de l'entitat, drets i obligacions tributàries; administració de pagaments i retencions fiscals  10 anys
 Seguretat i Salut Registres metges 5 anys
 Assegurances Pòlisses 6 anys (regla general); 2 anys (danys); 5 anys (provisionals); 10 anys (vida)
Compres  Registre de totes les entregues de béns o serveis; adquisicions intracomunitàries, importacions i exportacions a efectes de l'IVA 5 anys
Jurídica    Documents de propietat intel·lectual i industrial 5 anys
Permisos, llicències i certificats  6 anys des de la data d'expiració del permís, llicència o certificat. 10 anys (prescripció penal)  
 Acords de confidencialitat i de no competència  Termini establert per l'acord establert
Protecció de dades personals  Tractament de dades, si és diferent a la notificada a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades  3 anys
Dades de treballadors, emmagatzemats en equips de comunicació emprats per aquests, controls d'accés i sistemes de gestió interna 5 anys
 Acadèmics Historial acadèmic Indefinit

  

Si ets qualcun d'aquests col·lectius, consulta la següent informació:

CONTACTES DE LA WEB O DEL CORREU ELECTRÒNIC

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

 

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

L'acceptació i consentiment de l’interessat. En aquells casos en que per a realitzar una sol·licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer un clic en el botó d’enviar, la realització d’aquest fet implicarà necessàriament que has estat informat o has atorgat consentiment exprés al contingut de la clàusula annexada a el concret formulari o l’acceptació de la política de privacitat.

Tots els nostres formularis compten amb una casella de verificació amb la següent fórmula, per a poder enviar informació:  "He llegit i accepto la política de privacitat".

  

CLIENTS

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

La base legal és el teu consentiment.

 


PROVEIDORS

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.

 

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

La base legal és l’acceptació d’una relació contractual, o en el seu defecte el teu consentiment al contactar amb nosaltres o oferir-nos els teus serveis per qualsevol via. 

 

USUARIS FUNDRAISING (DONACIONS)

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

 

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

La base legal és contractual, així com el seu consentiment i el compliment de les obligacions legals

 

            
CONTACTES XARXES SOCIALS

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

L’acceptació d’una relació contractual en l’entorn de la xarxa social que correspongui, i conforme a les seves polítiques de privacitat:

*(Google+ i Youtube)

 

Durant quant de temps mantindrem les teves dades personals?

Només podem consultar o donar de baixa les dades de forma restringida en tenir un perfil específic. Els tractarem tant de temps com tu ens segueixis, sent amics o donant-li a "m'agrada", "seguir" o botons similars.

Qualsevol rectificació de les teves dades o restricció d'informació o de publicacions has realitzar-la a través de la configuració del teu perfil o usuari en la pròpia xarxa social. 

 

VIDEOVIGILÀNCIA

Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?

 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El consentiment inequívoc de l'interessat en accedir a les nostres instal·lacions després de visualitzar el cartell informatiu de la zona vídeo-vigilada.

         

                          

RECURSOS HUMANS

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del seu contracte laboral. El compliment de les obligacions legals pertinents. El consentiment de l'interessat. 

DEMANDANTS D'OCUPACIÓ I SERVEI D'ORIENTACIÓ

Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?


Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal és el teu consentiment inequívoc, en lliurar-nos el teu CV i rebre i signar informació relativa als tractaments que efectuarem.


Durant quant temps mantindrem les dades personals?

El currículum serà emmagatzemat durant el termini d'un any, després del qual, en el cas de no haver-nos posats en contacte amb tu, serà eliminat.