keep in touch
Alumni UIB

Una plataforma en línia de la Universitat de les Illes Balears que permet que els exalumnes de la UIB continuïn en contacte i ampliïn la seva xarxa professional.

Fòrum de l'Ocupació

Impulsam l'ocupació! Tallers, xerrades, mostradors, difusió d'activitats i iniciatives d'interès... Apropam les oportunitat que ofereixen les empreses a la comunitat universitària.

Club d'Emprenedors

Un lligam entre universitat i empresa, una forma de transferir capital humà, coneixement i tecnologia de la UIB a la societat. Volem impulsar les teves idees!