Al vostre servei

El departament de Food & Beverage de la FUEIB neix com a resposta a la manca d'una oferta gastronòmica atractiva i saludable per a la comunitat universitària en general.

Seguint sempre pràctiques basades en la qualitat de tots els procediments aplicats i supervisats en tot moment per auditors especialitzats, cercam optimitzar la gestió de les cafeteries o menjadors que depenen directa o indirectament de la FUEIB i la UIB.

Actualment realitzem la nostra tasca tant al menjador de la Residència d'estudiants del campus com a la Cafeteria CampusEsport a les instal·lacions esportives. A més, a través de l'àrea de Campus Càtering, oferim solucions en l'àmbit universitari local per satisfer les necessitats del personal d'administració i serveis, així com del professorat i investigadors, a l'hora de planificar qualsevol tipus d'esdeveniment.

Entre els nostres objectius podem destacar:

  • Crear una oferta atractiva i saludable al campus universitari, intentant diferenciar-nos de l'oferta clàssica i tradicional i tenint en compte tots els públics i tots els perfils de les persones que directa o indirectament es relacionen amb la Universitat.
  • Treballar en el desenvolupament de pràctiques de qualitat i innovadores per a la interacció amb els usuaris o potencials usuaris sota l'aplicació de noves tecnologies.
  • Crear iniciatives de conscienciació sobre alimentació saludable en col·laboració amb l'OUSIS de la UIB.