Assessorament, disseny i elaboració d'unitats didàctiques a diferents disciplines i nivells educatius

Assessorament, estudi de les necessitats i disseny de material didàctic, sigui en format tradicional o en format electrònic (com vídeos, imatges, textos o material multimèdia), sempre ajustant-se a les necessitats del receptor i per a la impartició de formació. 

En l'actualitat, els docents han de disposar d'un material didàctic que faci que els estudiants tinguin una actitud positiva enfront de l'aprenentatge. Per aquest motiu, ha d'incentivar-se l'interès a través d'un material didàctic dinàmic que ofereixi més informació i faciliti la comprensió de l'explicació.

La Universitat ofereix un servei d'assessorament i estudi de les necessitats en diferents matèries i nivells educatius: ciència, naturalesa i medi ambient, arts escèniques, música, educació visual, etc.