Catàleg de serveis i tecnologies de la UIB Etiqueta: Contaminació

La Universitat de les Illes Balears ofereix a les empreses i institucions del seu entorn una sèrie de tecnologies i serveis especialitzats orientats a la resolució de problemàtiques i necessitats de R+D+I, els quals han estat generats a partir del coneixement i l'experiència de la seva activitat investigadora. Es tracta de serveis lligats a l'enginyeria, la consultoria especialitzada i l'assistència tècnica, així com també a patents i altres desenvolupaments concrets amb aplicació pràctica al sector productiu.

  • Disponible

    Utilització del fitat per al tractament de l'aigua

    • Àmbit: Espanya
    • Data de sol·licitud: 14/10/2005

    Investigadors de la Universitat han patentat una nou mètode que estableix que gràcies a la utilització del fitat s'aconsegueix inhibir la nucleació i creixement de sals d'un catió divalente seleccionat d'entre CA2+ i MG2+ en l'aigua, de tal manera que s'aconsegueix evitar la cristal·lització de sals càlciques i magnèsiques, utilitzant quantitats molt reduïdes de producte.