Estudis de contaminació atmosfèrica i de dispersió de contaminants a temps real

Realització d'estudis per tal d'analitzar i conèixer la contaminació atmosfèrica i determinar els possibles riscos que poden ocasionar danys a les persones. Es realitza un informe pericial per quantificar els danys provocats per fenòmens meteorològics.

La Universitat té una àmplia experiència en l'anàlisi, abast i efectes de la contaminació atmosfèrica. Per això, ofereix un servei dirigit a la realització d'estudis amb la finalitat de determinar la presència de contaminants en l'aire que puguin suposar un risc, dany o molèsties greus per a les persones o béns com, per exemple, els òxids de sofre o nitrogen, així com la simulació de la seva dispersió en temps real. 

Aquests estudis serveixen de suport a la definició i implantació de plans de contingència davant episodis de contaminació atmosfèrica que afectin la qualitat de l'aire. Un exemple seria en cas d'emergència de contaminació de l'aire, on és convenient saber quin risc té sobre les persones i com podria evolucionar la situació en hores i dies. 

Alguns fenòmens meteorològics com les pluges, tempestes, inundacions, ones de fred i calor, etc. produeixen danys sobre béns materials i/o persones. A partir de les dades observades d'aquest fenomen -provinents d'estacions meteorològiques, satèl·lits o radars, entre d'altres- i un estudi teòric del mateix, es realitzarà un peritatge que permetrà determinar l'abast d'aquest impacte.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats