Simulació d’escenaris futurs a partir de l’estudi d’informació meteorològica i climatològica

Estudi i simulació per conèixer possibles escenaris futurs climàtics a partir de la informació climatològica passada. 

L'anàlisi històrica d'informació meteorològica i climatològica permet analitzar la tendència de determinats paràmetres i estimar l'efecte del canvi climàtic sobre distintes activitats, ja siguin a nivell local, regional o global. A partir dels paràmetres clau analitzats segons l'escenari d'estudi, es pot predir, per exemple, quin serà el potencial turístic d'una regió, o quines activitats d'oci seran les més adients i atractives per als turistes -turisme d'esports com el golf o el ciclisme, turisme nàutic, etc.

A més del sector turístic, d' altres com l'agricultura o la salut es poden veure beneficiats d'aquests estudis. Així, l'anàlisi de paràmetres com la temperatura o les precipitacions d'una regió pot donar una previsió del potencial de producció agrícola en els propers anys. Per altra banda, l'estudi de la intensitat i freqüència de fenòmens extrems (ones de calor/fred o els paràmetres ambientals que afavoreixen o agreugen determinades malalties, etc) és clau per a la planificació de mesures que actuïn sobre la salut humana, la fauna i la flora.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats