Gestió d’espais naturals per a la conservació del medi

Recomanacions per una bona gestió d'espais naturals i conservació del medi ambient.

La Universitat compta amb un equip expert en definir plans d'actuació i millora sobre espais naturals per reduir l'impacte d'agents externs sobre el medi: creació d'itineraris turístics òptims, conservació de les platges, gestió i conservació de monuments i espais naturals protegits, etc.

Montanya
Platja

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats