Anàlisi i avaluació de la qualitat de l’aigua i les comunitats marines

Assessorament ambiental i realització d'estudis sobre l'estat de conservació de l’aigua mitjançant paràmetres fisicoquímics i biològics (monitoratge ambiental).

Un grup d'investigació de la UIB ofereix els seus serveis per fer estudis d'alteracions mediambientals sobre la qualitat de l’aigua, els sediments i/o comunitats biològiques marines mitjançant paràmetres ambientals i biològics, com són, per exemple, la composició específica de les comunitats, l’anàlisi de la clorofil·la, la terbolesa, el seguiment de poblacions fitoplanctòniques i bentòniques, la quantificació de nutrients o la detecció de contaminants en les aigües marines i litorals.

Aquests estudis es desenvolupen a diferents nivells de caracterització, ja sigui a escala visual o a través de tècniques genètiques d’última generació per identificar els organismes a diferents nivells taxonòmics i comparar la diversitat entre les mostres (DNA barcoding i metabarcoding).

El servei inclou:

  • Estudis de microorganismes com a bioindicadors de la qualitat de les aigües
  • Identificació i diagnòstic de l’aparició de discoloracions en aigües litorals provocades per fitoplàncton marí
  • Seguiment i anàlisi de les aigües costaneres per a la detecció de proliferacions o flors d’aigua (blooms) de fitoplàncton i algues tòxiques
  • Informes de contaminació d’aigües
  • Estudi de l’estat de conservació de la Posidonia oceanica
  • Anàlisi quantitativa i qualitativa de microplàstics

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), institut mixt de recerca entre el Consell Superior d’Investigació Científiques (CSIC) i la UIB, col·labora cada any amb els ajuntaments de les Illes Balears per a la detecció i identificació d’algues i cianobacteris que puguin generar proliferacions a les costes, discoloracions a la columna d’aigua de la zona de bany i alterar-ne la qualitat.

L’abril de 2017, l’Autoritat Portuària de les Illes Balears (APB) va encarregar a alguns investigadors de la UIB un estudi sobre l’estat de conservació del fons marí, concretament de l’estat de la Posidonia oceanica (tipus de planta endèmica de la Mediterrània), amb la finalitat de localitzar-la, avaluar el grau d’afectació que hi produeix l’activitat portuària i adoptar mesures per protegir-la.

cultius fito

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats