Desenvolupament de mètodes d'anàlisi de microfluids a petita escala

La microfluídica ambiental permet simular entorns biològics i manipular i analitzar interaccions fisicobiològiques entre microorganismes i el seu entorn fluid a escala micromètrica (un micròmetre és la milionèsima part d'un metre). 

Els dispositius microfluídics són sistemes de fotolitografia tova que realitzen analítiques complexes o simulen sistemes naturals de forma precisa. Tenen múltiples aplicacions en el camp de la indústria farmacèutica, la biotecnologia i la química entre d'altres, i s'han emprat amb èxit en el camp de la microbiologia marina per a la separació de microorganismes, per a la realització d'estudis de motilitat de microorganismes com a resposta a diferents condicions fisicoquímiques o per a l'estudi de les interaccions tròfiques en sistemes planctònics.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats