Anàlisis químiques de mostres atmosfèriques, d’aigua i de sòls

Detecció i determinació de paràmetres d'interès ambiental en mostres d'aigua, de sòls, de sediments o d'aerosols.

Com a conseqüència del desenvolupament de la indústria química i farmacològica, cada vegada són més els contaminants orgànics d'acció biològica, com els antibiòtics, o altres substàncies tòxiques com els plastificants, els retardants de flama, els surfactants o els additius de productes de consum, que apareixen al medi ambient. Aquests nous contaminants es denominen contaminants emergents i són difícilment degradables de manera natural, per tant, poden generar un risc elevat per a la salut.

El Laboratori de Química de la UIB disposa de l'equipament cientificotècnic necessari per al desenvolupament i la validació de procediments analítics innovadors, i per a la determinació i la quantificació de substàncies químiques, especialment composts orgànics com pesticides, metalls pesants o contaminants traça, en mostres ambientals.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

retardant de flama
infiltració

Els retardants de flama són composts organofosforats presents en la matèria particulada domèstica respirable i en habitacles tancats, com per exemple els cotxes. Un grup d'investigadors del Departament de Química de la UIB ha determinat la quantitat d'aquests contaminants emergents organofosforats presents a la pols domèstica que poden passar al sistema digestiu de persones adultes i infants mitjançant la respiració. S'han reproduït in vitro les condicions de digestió gastrointestinal per determinar la fracció realment perillosa dels retardants de flama que poden ser alliberats a l'estómac i intestí prim en condicions fisiològiques.

La UIB disposa d'una àmplia experiència en la detecció de residus d'herbicides en camps de cultiu i en l'avaluació de la fracció bioaccessible (perillosa per als éssers vius) en sòls agrícoles mitjançant tècniques automàtiques i sistemes cromatogràfics. Un grup d'investigadors del Departament de Química de la UIB ha determinat de forma automàtica la fracció de pesticides persistents en sòls agrícoles que poden passar a la cadena tròfica per solubilització de forma natural a l'aigua de reg. Aquests composts representen un perill per als ecosistemes i per a la salut humana, a causa de la seva capacitat d'infiltració als aqüífers. 

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats