Gestió de coves, cavitats i processos relacionats amb la hidrologia subterrània

Assessorament per una gestió excel·lent de les coves o cavitats, establint un pla d'accions i de seguretat pels visitants.

Realització d'estudis de les coves i assessorament pel bon manteniment, tant de la cova mateixa com dels seus visitants, mesurant les variables mediambientals com el CO2 o el radó, un gas radioactiu que és necessari controlar en el cas de coves amb presència continuada de persones al seu interior.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats