FUEIB Punt de trobada internacional de la tecnologia marina al MARTECH 2024 El 6 i 7 de juny, la UIB acollirà The 11th International Workshop on Marine Technology

Martech

MARTECH, que significa International WorkShop on Marine Technology, és un esdeveniment consolidat que té com a objectiu principal la presentació de resultats innovadors i l'intercanvi d'informació i punts de vista sobre els diferents camps de la tecnologia marina.

Des de 2008, ha estat un punt de trobada internacional d'investigadors i la indústria per posar en comú nous procediments i mecanismes en aquest àmbit. Enguany, l'edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears acollirà aquest esdeveniment els dies 6 i 7 de juny.

Els organitzadors d'aquest congrés són el SARTI (Development Center of Remote Acquisition and Information Processing Systems), centre de la Universitat Politècnica de Catalunya, i el grup de Sistemes, Robòtica i Visió (SRV) de la UIB. A més, s'uneixen com a col·laboradors el Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB, Iqua Robotics, Grafinta, SL., Nautilus Oceanica, Sistemas de Monitorización Medioambiental (EMS), INNOVA Oceanografía Litoral i Astilleros de Mallorca, entre altres. També, com a suport tècnic i organitzatiu, tenim UIBCongrés, el departament encarregat de gestionar els congressos de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

Durant els dos dies de durada del congrés es tractaran diverses temàtiques d'interès en tres grans àmbits: aplicacions de la tecnologia marina; energies marines renovables, i robòtica, intel·ligència artificial, sensors i comunicació.

Les activitats inclouran sessions amb ponències i presentacions d'empreses, així com una exposició de productes de les empreses participants. Destaquen dues sessions plenàries a càrrec del Dr. Joaquim Tintoré, director del SOCIB, i del Dr. Riccardo Constanzi, investigador de la Universitat de Pisa.

Al MARTECH 2024 s'espera una assistència d'entre 50 i 60 persones, inclosos acadèmics, desenvolupadors tecnològics, empreses i centres de recerca, i es crearan nombroses oportunitats de treball en xarxa i col·laboració durant els descansos de cafè i els dinars.

Coneix tota la informació a l'enllaç.

Data de publicació: 09/05/2024