FUEIB La UIB promou la transferència de coneixement a la fira Transfiere a Màlaga Presentació de diversos projectes innovadors i els instituts de recerca

OTRI-Malagqa

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha participat a la fira Transfiere celebrada a Màlaga els dies 20, 21 i 22 de març, a través d'un estand coordinat per la Direcció General de Recerca, Innovació i Transformació Digital del GOIB.

Aquesta oportunitat ha permès a les tècniques de l'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI) de la FUEIB, en representació de la UIB, presentar una sèrie de projectes en marxa dins de la comunitat universitària (PTGAS i PDI) amb resultats amb potencial de transferència, juntament amb els serveis disponibles en els Instituts d'investigació de la UIB, per tal de presentar-los i cercar possibles empreses, entitats o potencials inversors interessats.

La fira té com a objectiu impulsar la transferència de coneixement científic i tecnològic, millorar la competitivitat i generar noves oportunitats de negoci i col·laboració. La participació en aquest esdeveniment reforça el compromís amb la transferència de coneixement i la col·laboració amb el teixit empresarial, i contribueix al desenvolupament tecnològic i econòmic.

Projectes presentats:

Dins els resultats presentats s'inclouen aquells que participen al programa de Suport a la Innovació i a la Transferència del Coneixement,  INNOVA UIB·PIMES,  que impulsa el  vicerectorat d'Innovació i Transformació Digital de la Universitat de les Illes Balears, amb el suport de l'OTRI.

 • El programari per a la determinació del risc d’hipocalcèmia postoperatòria.
 • El dispositiu de mesura d'estrès tèrmic en organismes fotosintètics.
 • Els xips electrònics basats en IA per al tractament d'àudio i imatges.
 • La unitat aèria d’enlairament i aterratge vertical des de plataformes mòbils.
 • El dispositiu per al test de materials per a la construcció.
 • L'aplicació per a l'observació i l'autoobservació de l'aprenentatge i el comportament (GNOSE).
 • Les eines per al sector vinícola.

Instituts amb serveis per transferir:

A més, també es varen donar a conèixer sis estructures d’investigació, com ara:

 • L'Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM).
 • IFISC DATA ANALYTICS.
 • L'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE).
 • L'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS).
 • L'Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua (INAGEA).
 • El Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal (LILR).
Data de publicació: 25/03/2024