FUEIB Dades i Xifres de l'OTRI: la recerca genera ingressos rècord de 8 milions d'euros L’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació de la UIB presenta les dades i xifres aprofitant del Dia Mundial de la Innovació

dades otri

Els resultats de la recerca aplicada i la transferència de coneixement que es duu a terme a la Universitat de les Illes Balears varen generar durant l'exercici 2022 uns ingressos rècord de 8.184.904 euros, segons les dades que ha presentat avui l'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació de la Universitat de les Illes Balears (OTRI). 

Les xifres apunten un increment substancial de la innovació i la transferència de la Universitat cap a la societat que s'ha traduït en contractes d'investigació, ingressos per patents i altres convenis.

En concret, la suma total de 8.184.904 euros procedeix de quatre grans àmbits: els contractes d’investigació d’R+D, 2.855.521 euros; els encàrrecs de gestió, 1.092.509 euros; la facturació anual per llicències d’explotació de les tecnologies i coneixements de la UIB, que ascendeix a 3.869.065 euros, i els fons captats per a la recerca i la transferència, a través de convenis, càtedres i donacions, que varen suposar en 2022 un total de 367.807 euros.

L’OTRI té l’objectiu de dinamitzar les relacions entre la Universitat, les empreses i altres agents socioeconòmics per aprofitar els coneixements i els resultats de la recerca que es du a terme a la Universitat de les Illes Balears. La presentació de les dades i xifres de l’any 2022, coincidint amb el Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació, ha anat a càrrec de la vicerectora d’Innovació i Transformació Digital, Loren Carrasco; el director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (FUEIB), Luis Vegas; i la directora de l’OTRI, Lorena Vela.

Contractes de recerca aplicada i transferència

Durant l’any 2022, l’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació de la Universitat de les Illes Balears ha gestionat un total de 192 contractes d’investigació per un import de 2,86 milions d’euros, 131 contractes amb entitats privades i 61 contractes amb entitats públiques. Per sectors, energia, medi ambient i gestió del territori concentren un 28,59 per cent de l’import contractat. Per àmbit geogràfic de l’empresa i/o entitat contractant, un 79,62 per cent procedeixen de les Illes Balears, el 7,19 per cent són de la resta d’Espanya, mentre que un 11,34 per cent procedeixen de fora d’Europa.

L’evolució dels contractes executats en els darrers cinc anys ha estat clarament ascendent; passa de 128 contractes signats l’any 2018 a 192 l’any 2022. Quant a l’import anual dels contractes, l’any passat va augmentar un 102,1 per cent respecte de la mitjana dels quatre anys anteriors (2018-2021). La pujada més important es produeix el 2022, amb 2,86 milions, una xifra que pràcticament duplica la de l’any anterior, d’1,43 milions d’euros.

Per altra part, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (FUEIB) rep encàrrecs de gestió de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atès que és el seu mitjà propi des de febrer de 2022. Des de llavors s’han gestionat un total de 19 encàrrecs de gestió, per un import d’1.092.509 euros.

Patents i models d’utilitat

L’any 2022 ha suposat també un any de xifres rècord en la protecció de la innovació i de la gestió de les patents. La UIB disposa d’un total de 79 famílies de patents i models d’utilitat en vigor, el 19 per cent dels quals tenen com a origen l’Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS). El 18 per cent corresponen a Ciències Matemàtiques i Informàtica; un 15 per cent, a Enginyeria Industrial i Construcció, i un 14 per cent, a Biologia, entre d’altres.

L’evolució del nombre de famílies de patents i models d’utilitat s’ha mantingut estable per sobre de les 70 en els darrers cinc anys, i passen de les 71 el 2018 a les 79 el 2021 i 2022. D’aquestes famílies, la UIB disposa de 395 patents i models d’utilitat en vigor, la meitat de les quals, el 50,13 per cent, tenen validació de patent europea.

El percentatge de patents i models d’utilitat transferits és del 51 per cent, que representa uns ingressos anuals de l’explotació de la tecnologia i/o coneixement de la UIB. Aquests ingressos han passat de 78.000 euros el 2018 a 3,87 milions el 2022. Aquesta pujada extraordinària és deguda a la venda de Sanifit, però sense tenir en compte aquesta operació, l’increment dels ingressos per patents se situaria en un 60 per cent el 2022.

A més, enguany, a través del programa de suport a la innovació Innova UIB-Pimes, s’han finançat un total de 6 projectes d’R+D del personal docent i investigador de la UIB mitjançant proves de concepte.

Mecenatge

L'Oficina de transferència canalitza també la recaptació de fons procedents de donacions i col·laboracions. Durant l'any 2022 es varen recaptar 367.807 euros: 267.000 procedents de les noves càtedres UIB-empresa, 81.260 d’altres convenis d’innovació i 19.547 procedents de donacions.

Amb aquests doblers es financen anualment 10 projectes d’investigació, com el projecte amb l’Hospital d’Inca per a la investigació del càncer de còlon o la recerca sobre el llegat genètic sefardita; cinc projectes singulars i solidaris, com INeDITHOS i la coral de la UIB, entre d’altres, a més de sis beques i premis per a estudiants (Enovam, Robot, etc.).

Un impuls a l’emprenedoria

El programa de suport a l’emprenedoria de la UIB va assessorar durant l’any 2021 un total de 23 projectes empresarials i 28 emprenedors, a més d’organitzar les càpsules d’èxit professional, adreçades a qualsevol persona de la comunitat universitària interessada en la recerca de feina o emprenedoria, i els tallers de foment de la cultura emprenedora en els diferents estudis de grau a través de la càtedra Iemprèn.

Data de publicació: 21/04/2023