FUEIB Iberostar renova el seu compromís amb la UIB i atorga 12 beques a alumnat i personal investigador Des de 2018 Iberostar col·labora amb la UIB per impulsar el talent dels joves i la protecció del medi marí

iberostar

La Càtedra de la Mar Iberostar va atorgar ahir 12 beques a alumnat i joves investigadors de la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a la recerca, conservació i gestió del medi marí. Les beques es concedeixen a treballs fi de grau i fi de màster, així com a projectes de recerca i mobilitats de doctorat.

L'acte, que també va servir per renovar el conveni entra la Fundació Iberostar i la UIB, va estar presidit pel Rector de la UIB, doctor Jaume Carot, i la vicepresidenta i CSO del Grup Iberostar, Glòria Fluxà.

La Fundació Iberostar impulsa la Càtedra de la Mar amb l'objectiu de potenciar el talent per tal que les generacions més joves puguin contribuir a la recerca de solucions per als ecosistemes i zones costeres davant el canvi climàtic. Gràcies a aquesta convocatòria, els guanyadors de les beques per a treballs de fi de grau (TFG) i màster (TFM), a més d’un premi en metàl·lic, tenen l’oportunitat de donar a conèixer el resultat de la seva investigació. Així mateix, els estudiants de doctorat acudiran a congressos científics relacionats amb el medi marí i les problemàtiques ambientals. Els guanyadors triats pel comitè per a la selecció de les beques Càtedra de la Mar Iberostar són els següents:

Beques als treballs de fi de grau (TFG), dotades amb 750 euros cada una:

 • Andrea Felani Lirón: «Diversitat d’anèl·lids en muntanyes submarines del mar balear»

Beques als treballs de fi de màster (TFM), dotades amb un màxim de 1.250 euros cada una:

 • Pere Miquel Mir Rosselló: «Response to salinity-induced oxidative stress in ceratophyllum demersum l. (ceratophyllaceae)»
 • Mariana Strauss: «Descobrint la diversitat oculta d'Amphiglena mediterranea (Annelida: Sabellidae) amb un enfocament integratiu»
 • Joan Villalonga Llauger: «Observational characterization of Balearic Islands meteotsunamis at an unprecedented high spatial resolution»
 • Federico Abad Guillén: «Aproximació al coneixement de les poblacions de corall vermell (Corallium rubrum) dins el marc de les Illes Balears»
 • Daniel García Veira: «Diversitat genètica i estructura poblacional en invertebrats bentònics a les Illes Balears»

Beques de mobilitat de doctorat, dotades amb un màxim de 2.000 euros cada una:

 • Francesca Ferragut Perelló: «Biologia, avaluació i conservació de les poblacions de peixos batoïdeus a les Illes Balears»
 • Elisabet Nebot Colomer: «Impactes d’esdeveniments de mortalitat massiva i conservació d’espècies vulnerables: el cas de Pinna nobilis»
 • Valentina Fagiano: «Studying the effects of marine plastics on coastal ecosystems in the Balearic Sea»

Beques a projectes de recerca, dotades amb 12.000 euros cada una:

 • Margalida Monserrat Mesquida: «Esponges com a bioindicadors en estudis de biomonitorització i de qualitat ambiental»
 • Diego Rita Espada: «Efecte dels emissaris en el cicle del nitrogen de les praderies de Posidònia oceànica»
 • David Cocoví Solberg: «Efecte de la pressió antropogènica al cicle de sofre-ferro costaner»

Els treballs becats s’emmarquen en les tres línies d’acció de Wave of Change, el moviment d’Iberostar per la cura i protecció de l’entorn i les persones, que té com a objectiu millorar la salut costanera, promoure el consum responsable de productes de la mar, i l’economia circular.

Els treballs becats s'emmarquen en les tres línies d'acció de Wave of Change, el moviment d’Iberostar per la cura i protecció de l’entorn i les persones, que té com a objectiu millorar la salut costanera, promoure el consum responsable de productes de la mar, i l’economia circular.

Renovació del conveni de col·laboració

El conveni de col·laboració entre ña Fundació Iberostar i la Universitat de les Illes Balears continuarà vigent durant els pròxims quatre anys.

El conveni va ser signat per la presidenta de la Fundació Iberostar, senyora Glòria Fluxà, i el Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Jaume Carot. La Fundació Iberostar, amb el seu programa de responsabilitat social corporativa, i en especial amb el seu moviment Wave of Change, vol reflectir un compromís explícit amb els oceans, fomentar l’ús sostenible, la utilització racional dels recursos marins i la sensibilització de la societat sobre la importància de la conservació dels ecosistemes marins i costaners.

La Universitat de les Illes Balears ofereix el marc ideal per desenvolupar les activitats de la Càtedra, que afavoreix la interacció entre la docència, la investigació i la transferència del coneixement. La Càtedra de la Mar té el compromís d’impulsar la recerca en els àmbits marins i costaners, fomentar la creació de nous grups de recerca, impulsar la formació de personal investigador especialitzat i promoure la transferència del coneixement amb l’elaboració d’estudis centrats en les problemàtiques ambientals del medi marí i costaner.

Data de publicació: 18/04/2023