FUEIB La FUEIB acull una reunió del projecte europeu Places3T La FUEIB participa en aquest projecte juntament amb entitats de França, Bèlgica, Itàlia i dels Països Baixos

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (FUEIB) ha acollit una trobada del projecte europeu Places3T. A l'encontre, celebrat a l'edifici universitari de Sa Riera, hi han assistit representants de centres de formació i aprenentatge d'adults d'Europa.

Concretament, les entitats d'innovació i socials participants procedeixen de França, Bèlgica, Itàlia i Països Baixos que participen en aquest projecte, dedicat a impulsar els espais de col·laboració de tercer tipus.

Places 3T és un projecte aprovat per la Comissió Europea a través de l'Agència Executiva Europea (EACEA) en el marc del programa transnacional Erasmus+ d’Educació, Formació, Joventut i Esports l’any 2020, amb la participació de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (FUEIB). Amb una durada de 36 mesos, té l’objectiu principal de promoure i acompanyar els espais de tercer tipus europeus que donin suport a la innovació social, cultural i empresarial en sistemes en què les persones poden crear ecosistemes prometedors, que poden ser físics o virtuals, com ara plataformes o xarxes.

Els espais de col·laboració de tercer tipus es caracteritzen perquè els actors que hi treballen els dinamitzen i hi generen dinàmiques col·lectives per tirar endavant una idea conjunta i innovadora en l’àmbit de la cultura, l’empresa o la societat. Poden ser espais de creació cultural, d’innovació o de coworking que aglutinen un col·lectiu compromès a afrontar un repte comú en benefici de la comunitat mitjançant la cooperació i la posada en comú d’habilitats i activitats.

Aquesta trobada del projecte Places3T s'ha organitzat per intercanviar experiències i idees com la creació, organització i dinamització dels espais de col·laboració de tercer tipus; identificar i definir els elements clau que afavoreixin la implementació dels espais de col·laboració de tercer tipus en les regions europees; i establir models, enfocaments i eines per donar suport als impulsors d'Espais Places 3T en el seu cicle de vida, desenvolupament, sostenibilitat i evolució contínua en el temps.

Data de publicació: 09/03/2023