FUEIB 1.256 ofertes de feina i 589 pràctiques extracurriculars, balanç del DOIP durant el curs 2021-22 Els estudiants valoren les seves pràctiques extracurriculars amb un 8,5 sobre 10 i les empreses, amb un 9,1 sobre 10

dades-xifres2022

Durant el curs 2021-22, 589 estudiants han pogut fer pràctiques extracurriculars a empreses i s'han gestionat 1.256 ofertes laborals. El nombre de contractes laborals signats dels quals es té constància és de 197.

Dels contractes amb empreses, 73 s'han formalitzat després de les pràctiques extracurriculars i 124 (73 són de dones i 51 són d'homes), a partir de les ofertes laborals que gestiona el DOIP.

Això a banda, el curs acadèmic passat, el DOIP va col·laborar amb 714 empreses i entitats. Gràcies a un conveni de col·laboració amb el SOIB, el curs 2021-22, el DOIP va fer 1.226 sessions d’orientació professional individualitzades.

Avui han presentat aquestes dades la doctora Carmen Touza, vicerectora d’Estudiants; i la senyora Maria del Mar Socias, directora del Departament d’Orientació i Inserció Professional de la UIB.

Perfil dels usuaris del DOIP

El curs passat, 5.412 estudiants i graduats universitaris varen recórrer al DOIP per a orientació i inserció professionals. El 70 per cent dels universitaris demandants d’ocupació són titulats (3.788) i la mitjana d’edat se situa en 28 anys. De tots els titulats, 2.728 són de la UIB i 1.060 són d’altres universitats. A més, un 61 per cent dels demandants són dones (3.302) i un 39 per cent, homes (2.110).

Què diuen els usuaris del DOIP?

A partir de l’enquesta (110 enquestats) que el DOIP fa als usuaris, sabem que el recurs que es fa servir més per trobar feina és el DOIP, seguit dels contactes a través d’amics i parents. Altres vies són els portals especialitzats, el SOIB, etc.

Els usuaris també responen que estan contents amb la informació i el tracte rebut per part del DOIP; de fet, en puntuen l’atenció amb un 8,2 sobre 10.

Pel que fa a les pràctiques, se n’han fet 234.716 hores (cada estudiant n’ha fetes una mitjana de 398,5). Els estudiants les valoren amb un 8,5 sobre 10. Les empreses, a través dels tutors dels estudiants en pràctiques, valoren l’experiència amb un 9,1, i tots recomanarien el DOIP a una altra empresa.

També s’ha presentat el Job Day UIB 2023, amb 168 empreses i entitats confirmades. Serà el 14 i 15 de març a la UIB.

Data de publicació: 22/02/2023