FUEIB La Càtedra de la Mar Iberostar atorga 10 beques a alumnes i joves investigadors La Càtedra va sorgir l’any 2018 per fomentar la recerca i la formació d'investigadors en l'àmbit del medi marí

La Càtedra de la Mar Iberostar Universitat de les Illes Balears ha atorgat deu beques a alumnes i joves investigadors de la Universitat de les Illes Balears en la recerca, conservació i gestió del medi marí.

Aquesta acció s'emmarca en les tres línies de treball d'Ona de Canvi, una iniciativa d'Iberostar que té com a objectiu millorar la salut costanera, promoure el consum responsable de peix, i reduir l'impacte del plàstic d'un sol ús en aquest medi.

Els guanyadors escollits pel Comitè per a la selecció de les beques Càtedra de la Mar Iberostar són els següents:

Beques als Treballs de Fi de Grau (TFG), dotades amb 1.500 euros per a cadascú:

  • Aurora Rayo Aguilar: Respuesta de Posidonia oceánica a la fertilización experimental de hierro y fósforo en Ses Salines, Mallorca (TFG, Grau de Biologia).
  • Francesca Ferragut Perelló: Detecció de la dispersió de foraminífers bentònics mitjançant l'anàlisi del contingut estomacal de peixos demersals (TFG, Grau de Biologia).

Beques als Treballs de Fi de Màster (TFM), dotades amb 1.500 euros per a cadascú:

  • Joaquim Tomàs Ferrer: Reproductive biology of the striped red mullet, Mullus surmuletus, and implications for its management.
  • Maria Febrer Serra: Fundamentos para la mejora del proceso de recuperación de tortuga boba (Caretta caretta) en un Centro de Recuperación de Fauna Marina y la gestión de poblaciones silvestres.
  • Albert Fuster Prohens: Estudio de las biocenosis de foraminíferos de los altos submarinos muestreados en la campaña MEDWAVES (Mediterranean out flow WAter and Vulnerable Ecosystems).

Beques de doctorat, dotades amb 4.000 euros per a cadascú:

  • Daniel Ottmann Riera: Tesis sobre relacions tròfiques entre la tonyina (Thunnus thynnus) i la medusa Pelagia noctiluca. La seva estada es realitzarà a l'Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN) i presentarà els seus resultats al congrés International Jellyfish Blooms Symposium de Sudàfrica.
  • Víctor Fernández Juárez: Tesis Respuesta de los microorganismos asociados a Posidonia oceánica a los factores ambientales y biológicos, con especial enfoque a los fijadores de nitrogeno. La seva estada es realitzarà a la Universitat de Antofagasta (UA) a Xile. 

Beques a projectes de recerca, dotades amb 10.000 euros per a cadascú:

  • Xavier Capó Fiol: Avaluació per mitjà de biomarcadors del efectes dels emissaris marins i la hipersalinització de l’aigua sobre Posidonia oceanica
  • Ismael Hernández Carrasco: Análisis Lagrangiano de las Estructuras Recurrentes de Transporte y Acumulación de microplásticos en el Mar Balear.
  • Samuel Pinya Fernández: CALIBAL. Estudi del procés de colonització del cranc blau americà (Callinectes sapidus) a les Illes Balears. Impactes sobre les comunitats bentòniques i els espais naturals protegits.

Gràcies a aquesta convocatòria, els guanyadors de les beques per Treballs de Fi de Grau (TFG) i Màster (TFM), a més del premi en metàl·lic, ara tenen l’oportunitat per donar a conèixer el resultat de la seva investigació. Així mateix, els dos estudiants de doctorat realitzaran estades de mobilitat a centres de recerca per completar els seus projectes relacionats amb el medi marí.

El Comitè de Selecció estava compost pel vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals de la UIB, doctor Jordi Llabrés; el director de la Càtedra de la Mar Iberostar, doctor Guillem Mateu; la Sustainability Manager d’Iberostar, senyora Soraya Romero; el director de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), doctor Jorge Terrados; el director del Centre Oceanogràfic de Balears de l'Institut Espanyol d’Oceanografia (COB-IEO), doctor Antoni Quetglas; i la directora del Laboratori d’Investigacions Marines i Agricultura (LIMIA), doctora Elena Pastor

El jurat ha assenyalat que els treballs presentats en totes les categories destaquen per la seva gran qualitat. De fet, els premis per a joves que han acabat el Treball de Fi de Màster en principi havien de ser dos, però finalment es varen escollir tres que sobresortien per la seva excel·lència.

Càtedra de la Mar Iberostar

La Càtedra de la Mar Iberostar Universitat de les Illes Balears té com a objectiu fomentar la formació en la investigació, la gestió i la conservació del medi marí. També s’ha marcat com a objectiu donar un impuls a la recerca en aquest mateix àmbit i la transferència del coneixement dels mars i oceans mitjançant diverses accions de comunicació. Aquesta iniciativa es va posar en marxa l'any 2018 mitjançant un conveni entre la Universitat de les Illes Balears i el grup Iberostar.

 

Data de publicació: 10/10/2019