FUEIB Reconeixement als donants que contribueixen econòmicament a la recerca del càncer colorectal Fundació Camper, Lottusse, Viva Hotels&Resorts i l'Ajuntament de Santa Eugènia han col·laborat amb el projecte

La UIB, a través de la doctora Maria del Pilar Roca Salom, catedràtica de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, va posar en marxa el mes de juliol passat una campanya de recaptació de fons mitjançant l'Oficina Fundraising de la Universitat per al projecte Còlon-Inca-UIB (CINUIB).

Aquest projecte, que compta amb la col·laboració de l'Hospital Comarcal d'Inca mitjançant el cap de secció d'Aparell Digestiu doctor José Reyes, uneix esforços d'investigadors clínics de l'hospital del Raiguer i investigadors del Grup Multidisciplinari en Oncologia Traslacional (GMOT) de la UIB per a dissenyar i desenvolupar un nou equip de diagnòstic no invasiu per al garbellat i diagnòstic precoç del càncer colorectal.

El càncer de còlon és el tipus de càncer més freqüent en tot el conjunt de països occidentals, i les Illes Balears no són una excepció: es diagnostiquen uns 800 casos a l'any. Es tracta, per tant, d'una malaltia amb un impacte enorme sobre la nostra societat, la qual cosa justifica el desenvolupament de recursos per a lluitar contra ella. Davant aquesta situació, l'objectiu principal de CINUIB és tractar de desenvolupar un sistema no invasiu, alternatiu als existents i basat en la detecció de marcadors en femta, que permeti millorar la selecció dels pacients candidats a colonoscòpia, sigui per sospita clínica o en el context dels programes de garbellat de càncer colorectal.

Amb l'objectiu de reconèixer els avanços realitzats i la tasca desenvolupada per tots dos grups de recerca, el rectorat de la UIB ha acollit avui un acte de reconeixement que ha comptat amb la presència del Rector de la UIB, doctor Llorenç Huguet; el director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), senyor Luis Vegas; el grup de recerca GMOT dirigit per la catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular, doctora Pilar Roca; i el doctor José Reyes, entre altres.

Al llarg d'aquests mesos la campanya ha obtingut el suport de diverses entitats sensibles amb la causa sanitària, com la Fundació Camper, Lottusse, Viva Hotels&Resorts i l'Ajuntament de Santa Eugènia, que han decidit col·laborar per a fer possible el desenvolupament d'aquesta recerca, amb una aportació de més de 10.000 euros.

Data de publicació: 18/01/2019