FUEIB MiroInCube 2019: concurs d’idees innovadores en turisme i mobilitat La finalitat és proposar solucions als reptes que planteja la sostenibilitat del sector turístic

El Programa MiroinCube 2019 neix amb l'objectiu d'incentivar la participació d'alumnes universitaris de fi de grau o màster en un concurs d'idees innovadores a l'àmbit del Turisme i la Mobilitat.

La finalitat és proposar solucions als reptes que planteja la sostenibilitat del sector turístic, com l'augment de la demanda energètica amb conseqüències directes en les emissions de CO2, la gestió de residus, la gestió de l'increment en la densitat del trànsit rodat i el transport públic, l’augment dels preus de les propietats privades, el deteriorament del patrimoni cultural i llocs classificats o els problemes per garantir la seguretat de les persones.

Contractat per l'Agència Nacional de Recerca de França, el Programa Miro és una IDEFI (Iniciativa per a l'Excel·lència en Formació Innovadora) amb un pressupost de 5,5 milions d'euros per un període de 9 anys (2012-2021) que consisteix en la transformació, especialment digital, de l'educació superior a través de l'experimentació. Així, el programa Miro vol oferir respostes als reptes econòmics del desenvolupament del turisme cultural, reflexiona sobre els canvis i desenvolupaments d'aquest sector i forja vincles estrets amb les institucions culturals i turístiques i el patrimoni de l'Euroregió. I més enllà, a nivell internacional, amb l'Organització Mundial del Turisme.

Els participants al concurs poden presentar les seves idees de negoci en grups de 2-3 membres i competir per una de les quinze entrades per l’acte de cloenda de la iniciativa MiroinCube 2019 previst dia 25 de febrer al 4YFN a Barcelona (amb les despeses desplaçament incloses). Les cinc millors idees accediran a un programa de formació i preparació de les propostes al llarg de tres dies previs a la final de Barcelona (dies 20, 21 i 22 de febrer) a les infraestructures de la incubadora d’empreses de base tecnològica del Parc Bit. A més, la millor proposta rebrà una dotació de 5.000 euros per part de MiroinCube.

Per més informació podeu accedir a www.emprenbit.org o contactar amb la Fundació Bit a info@emprenbit.org o al 971784940.

Les persones interessades poden inscriure's al següent formulari

Data de publicació: 11/01/2019