FUEIB Oberta la convocatòria CaixaImpulse 2018 per transferir els resultats dels centres de recerca Programa per fomentar la transferència de resultats en l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida

Caixaimpulse

L'Obra Social "la Caixa" impulsa una nova convocatòria de CaixaImpulse, programa per fomentar la creació d'empreses i la transferència del coneixement.

CaixaImpulse ofereix a tots un programa d'acompanyament expert i una aportació econòmica per elaborar i executar un pla de negoci per poder fer realitat el projecte:

  • Donar un ajut entre 70.000 i 100.000 euros per a la creació i la implementació d'un pla de valoració i comercialització que permeti aprofitar els actius protegits o susceptibles de protecció fruit de la investigació.
  • Garantir el suport de mentors que realitzaran un acompanyament durant el desenvolupament del projecte.
  • Facilitar el contacte amb empreses, emprenedors i inversors per validar els plans de valoració i comercialització, i generar oportunitats de col·laboració i negoci.
  • Facilitar la formació especialitzada en la gestió de projectes, la transferència de tecnologia, eines de finançament, comercialització i negociació.

Està adreçat als centres de recerca que treballin en projectes que es vulguin transferir a la societat. Els beneficiaris de l'ajut són les universitats, les fundacions universitàries, els centres de recerca i transferència, centres tecnològics, hospitals, i les fundacions hospitalàries i institucions sense ànim de lucre, l'activitat principal dels quals sigui la recerca.

Aquestes entitats han de ser propietàries o copropietàries dels actius protegits o protegibles resultants de la recerca i objecte del pla de valoració. 

Termini de la convocatòria: 2 de maig de 2018

Data de publicació: 06/04/2018