FUEIB La FUEIB, en el marc de l’Enterprise Europe Network, organitzà un Brokerage Event al 7è Congrés Internacional SOVE Es reuneixen investigadors internacionals per tractar els avanços en la investigació de vectors i les malalties que transmeten

brokerage sove

Del dia 1 al dia 6 d'octubre de 2017, la ciutat de Palma va acollir el 7th International Congress of the Society for Vector Ecology (SOVE), organitzat conjuntament per la Universitat de les Illes Balears (UIB) i The Society for Vector Ecology.

El congrés fou un marc ideal per mostrar el progrés en el coneixement dels aspectes bàsics de l'ecologia vectorial, i dona a conèixer el gran valor que la investigació i la gestió de vectors signifiquen per a la societat.

Els temes principals del congrés van ser el canvi climàtic i els vectors; l'ecologia i el comportament dels vectors; les malalties emergents transmeses per vectors i l'avaluació de riscs; la genòmica de vectors; l'anàlisi per teledetecció de vectors; el control de vectors; i les interaccions vector-patogen.

En el marc del congrés, la FUEIB va organitzar una trobada de transferència tecnològica o brokerage event, amb l'objectiu d'impulsar i promoure la col·laboració internacional d'especialistes i professionals del sector de l'ecologia vectorial. Un grup d’investigadors del Laboratori de Zoologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) varen participar en una activitat de treball en xarxa (networking), durant la qual feren una dotzena de reunions amb la resta de participants inscrits.

En l'activitat de treball en xarxa hi varen participar un total de trenta-cinc persones procedents de països com Alemanya, Estats Units, França o Brasil, entre altres, i es varen fer vuitanta-quatre reunions, en les quals es crearen importants sinergies entre investigadors i professionals del sector.

Data de publicació: 16/10/2017