FUEIB El DEAT de la UIB ofereix assessorament en l'elaboració de propostes normatives sobre el turisme col·laboratiu El grup de recerca en Dret de l'Empresa i Activitat Turística està integrat per experts en turisme col·laboratiu i allotjament turístic

allotjament turistic

Les noves tecnologies i el creixement del turisme a les Illes Balears han fomentat i incorporat al mercat noves modalitats de turisme. Aquesta tendència propicia el desenvolupament d'iniciatives dels propietaris d'habitatges dirigides al turista conegudes com a lloguer vacacional, fenomen que ha qüestionat el marc legal vigent i ha generat un debat social important.

A les Balears s'està tramitant la reforma de la Llei 8/2012, de turisme de les Illes Balears, per regularitzar una activitat que exclou de l'oferta legal les estades en pisos i apartaments (edificis plurifamiliars). D'aquesta manera, un dels grans debats socials versa sobre la comercialització de pisos. Així, des de determinats col·lectius i fins i tot de determinats ajuntaments es pretén la restricció i prohibició del lloguer de pisos turístics. En el rerefons de la reforma i les noves fites legislatives del turisme a les Balears hi ha fomentar el turisme sostenible i evitar l'elevat preu dels lloguers de llarga durada o la dificultat d'accés a l'habitatge.

En aquest context, és necessari reflexionar sobre quina és la cobertura legal i fiscal que ha d'emparar el lloguer vacacional, amb la finalitat de regular el sector i que els propietaris de cada zona, municipi o illa actuïn amb coneixement de causa i amb seguretat jurídica.

El passat 22 de juny, el doctor Joan Franch va organitzar una jornada sobre l'Impacte de les Plataformes d'Allotjament Turístic, en què empreses com Airbnb, OuiShare,  Rentalia i HomeAway, entre d'altres, i representants de diversos sectors analitzaren el nou escenari i les implicacions econòmiques, legals i geogràfiques de les plataformes d'allotjament turístic.

El doctor Joan Franch Fluxà, investigador principal del grup de recerca en Dret de l'Empresa i Activitat Turística (DEAT) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), és un expert en contractació turística i turisme col·laboratiu, i lidera un grup multidisciplinari sobre la matèria. El seu grup de recerca elabora informes legals i propostes normatives relacionades amb el turisme i, en especial, amb el turisme col·laboratiu. La finalitat és donar suport i assessorament sobre els aspectes relacionats amb l'activitat turística, tenint en compte els requisits, drets i obligacions dels consumidors, dels propietaris i d'altres col·lectius. 

Data de publicació: 19/07/2017