FUEIB Autoritat Portuària de Balears i UIB s’uneixen per mesurar la contaminació de l’aire al port de Palma L’estudi tècnic impulsat per un grup d’investigadors de la UIB forma part del Catàleg de Serveis i Tecnologies de l’OTRI

APB uib

L'Autoritat Portuària de Balears (APB) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) van presentar una instal·lació que mesurarà la contaminació al port de Palma, amb l'objectiu d'estudiar l'impacte ambiental provocat per l'activitat portuària. A l'acte hi assistiren el president de l'APB, senyor Joan Gual de Torrella, el rector de la UIB, doctor Llorenç Huguet, i el director de la FUEIB, senyor Luis Vegas.

SmartSensPORT-PALMA neix de l'acord signat el juliol de 2016 entre l'APB i la UIB pel qual la Universitat s'ha encarregat de fer l'estudi tècnic per a la instal·lació d'aquests aparells de mesura de l'aire i el renou als ports d'interès general de les Illes Balears, així com d'analitzar les dades obtingudes al port de Palma. S'ha elegit iniciar aquests controls coincidint amb els mesos de màxima activitat portuària pel que fa a presència de vaixells al port de Ciutat, per així conèixer les cotes màximes de l'impacte que aquesta activitat genera en l'aire.

La presa de mostres es desenvoluparà durant un any. Finalitzat aquest estudi l'equip d'investigadors de la UIB analitzarà les dades obtingudes en aquest port, amb l'objectiu de correlacionar els nivells de contaminants en l'aire i el nivell de contaminació acústica amb l'activitat generada al port i al llindar de transició amb la ciutat. 

La inversió realitzada per l'APB per a la compra i col·locació d'aquests sensors ha estat d'una mica més de quaranta mil euros. La instal·lació dels sensors ha anat a càrrec de l'empresa Mallorca Wifi. La intenció de l'APB és d'estendre aquesta experiència a la resta dels ports d'interès general de les Illes Balears i obtenir la certificació de gestió ambiental ISO 14001.

Un servei ofert per l’OTRI

La instal·lació d’aquests sensors i el posterior estudi tècnic de la qualitat de l’aire i l’aigua del port de Palma estan contemplats al Catàleg de Serveis i Tecnologies de la UIB que gestiona l’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI).

El servei ‘Sensorització d'espais oberts i habitatges per determinar el grau de contaminació’ acústica o electromagnètica està dirigit per un grup de recerca multidisciplinari coordinat pel doctor Bartomeu Alorda i integrat pels doctors Víctor Homar i Maurici Ruiz. Aquests investigadors ofereixen assessorament i disseny de prototipat de sistemes electrònics basats en uns sensors automatitzats que poden ser instal·lats en qualsevol entorn amb la finalitat de mesurar els nivells de contaminació.

Aquesta tecnologia ja ha estat implementada en altres projectes d’alt interès ecològic com la iniciativa 'Life Reusing Posidonia', que encomanà el monitoratge de la temperatura en punts estratègics d’habitatges de nova planta a Formentera, immobles caracteritzats per l’ús de restes orgàniques de Posidonia oceanica com a material d’aïllament tèrmic sostenible.   

Data de publicació: 13/07/2017