DOIP Blog d'orientació professional

Curriculum
cv-investigacio

En altres entrades del nostre blog hem parlat sobre com estructurar un CV i del contingut que ha de tenir cada una de les seves seccions. No obstant això, si et dediques o vols dedicar-te al món de la investigació, el teu CV tindrà apartats específics.

tipus-cv

Hi ha molts de models de CV i no n'hi ha cap que sigui millor o pitjor que un altre. La qüestió és fer servir el que reflecteixi més bé el nostre perfil i que s'ajusti al màxim a l’oferta a la qual l’enviem.

blog-cv

No tens experiència relacionada amb la feina que t'agradaria fer? Has acabat o estàs a punt d'acabar els estudis i has de començar a cercar feina?

banner_idiomes

En un mercat laboral de cada vegada més competitiu i global, saber idiomes us pot fer destacar, això és inqüestionable. Dominar una segona o tercera llengua és un recurs imprescindible que millorarà les vostres oportunitats laborals. Ara bé, sabeu com ho heu de reflectir al CV?

blog-foto

Aquest és un dels dubtes que podem tenir a l'hora de crear el currículum. I, què et contestam? O sí o no, depèn.

Per una banda, a l'Estat espanyol normalment se n’hi inclou. Segons algunes enquestes, en  els processos de selecció, els currículums amb fotografia tenen el triple de visualitzacions que els que no  n’inclouen.

colors

Una de les coses més importants al nostre CV, juntament amb el contingut, són els colors que triam per complementar el disseny. Si és ben cert que el CV ha de ser una eina en la recerca de feina que ens representi i, per tant, ha de ser personal, hem de conèixer els significats dels colors i les percepcions que poden transmetre.