Recursos útils per a la recerca de feina

La recerca de feina és un procés complex i s'han de tenir presents molts aspectes per triomfar

A través d'aquest espai hem tractat de definir els diferents aspectes que avui en dia et poden facilitar aquest objectiu, a més d'oferir-te diferents enllaços que et poden ajudar a resoldre els dubtes que et puguin anar sorgint durant aquest procés. A més, disposem d'un blog d'orientació que et pot ser molt útil al teu procés d'inserció professional. 

Els continguts que trobaràs a continuació en aquest apartat estan classificats en funció de les diferents fases o aspectes a tenir en compte durant el procés de recerca:

Hi ha una feina que et cerca Demana una sessió gratuïta d'orientació!

És important que t'organitzis. Abans de posar-te a cercar feina o formació, és recomanable que t'aturis un moment a avaluar el teu perfil i les teves competències, establir els teus objectius a curt i llarg termini i conèixer apropiadament la realitat del mercat laboral.

A continuació t'oferim una sèrie d'enllaços on trobaràs molta informació que et pot ajudar a fer front a aquesta part del procés:

El currículum vitae (CV) és una eina fonamental per a la recerca de feina.

A continuació, t'oferim una sèrie d'enllaços on podràs trobar diferents models i pautes per a que puguis elaborar el teu. Recorda que el més important és que el teu CV sigui un reflex del teu perfil professional, sigui fàcil de llegir i destaqui el més rellevant de la teva candidatura. A més, també és molt positiu que siguis capaç d'adaptar el teu currículum en funció de l'oferta/empresa a qui et presentes.

Pautes, models i plantilles:

Noves tendències. Pautes i exemples:

La carta de presentació és una breu introducció al currículum que té com a objectiu crear interès a la persona que rebrà la teva sol·licitud i posar en relleu les dades específiques del teu currículum que et fan un candidat idoni per a treballar en aquella empresa o donar resposta a la seva vacant.

Pautes i consells:

Models i exemples:

Una passa endavant! L'autocandidatura és el fet d'oferir-te directament a una empresa sense que hi hagi hagut prèviament cap oferta de treball.

Serà recomanable que seleccionis i t'informis be de les empreses on fas autocandidatura per tal d'assegurar-te que poden requerir en algun moment de la contractació de persones amb el teu perfil professional. Es pot fer presencialment, per telèfon, per correu electrònic, a través de la pàgina web de l’empresa i/o per xarxes socials.

Aspectes essencials:

És l'hora de fer contactes professionals... Segons diversos estudis publicats, el voltant del 80% de les noves contractacions es produeixen gràcies als contactes personals.

Les ofertes i l'enorme quantitat de persones en atur que hi ha actualment al mercat laboral, expliquen que això es produeixi d'aquesta manera (tot i que no ens enganem, els contactes personals sempre han suposat un factor determinant a l'hora d’explicar la major part de les contractacions laborals que es produeixen). Per aquest motiu, en el teu procés de recerca de feina serà molt important que siguis capaç de mobilitzar, potenciar i incrementar el més possible la teva xarxa de contactes personals professionals.

Enllaços relacionats: 

Personal branding, un concepte a descobrir La marca personal o personal branding és un concepte que consisteix en considerar-se a un mateix com un producte amb unes determinades característiques genuïnes amb ànim de diferenciar-se i aconseguir un major èxit en les relacions professionals.

Es tractaria doncs, de transmetre les teves competències de manera que qualsevol persona pugui tenir una idea d'aquestes: exposant les teves experiències, treballs fets, contribucions al teu sector, etc. Des d'aquesta perspectiva, a la recerca de feina, hi juguen un paper molt important les xarxes socials, entrant en el que s'anomena Recerca de Feina 2.0.

Enllaços relacionats: 

Hem d'estar al dia! Els reclutadors opten cada cop més en utilitzar, a més de les habituals, formes alternatives de selecció: a través de xarxes socials, atracció del talent donant a conèixer la imatge de l'empresa o mitjançant el networking. Per tant, com és lògic, també pren força la modalitat de recerca de feina que es basa en la utilització de les eines que ens proporciona la web 2.0.

L'èxit en aquesta modalitat de recerca es basarà en una utilització de les diferents xarxes socials, tenir una identitat digital ben elaborada, reputació online i esser capaç de realitzar un networking efectiu. Aquest mètode de recerca, gràcies a la potenciació de contactes professionals que suposa, et pot donar accés als processos de recerca ocults (o que no es publiquen als portals de feina).

Enllaços relacionats:

Un procés de selecció és el conjunt d'estratègies que condueixen a la presa de decisió de la persona a contractar per un determinat lloc de feina.

Tot i que hi poden haver molts nivells de complexitat a l'hora d'afrontar aquest procés per part del reclutador, en general podem establir les següents fases: difusió de l'oferta i recaptació de candidats, preselecció de candidats potencials, entrevistes i altres proves de selecció (tests, dinàmiques, proves de competències, etc.) i presa final de la decisió. Dins d’aquests processos actualment s’integren de forma transversal a l’hora de valorar els candidats altres aspectes comentats relacionats amb el reclutament 2.0 (recerca dels perfils socials dels candidats a les xarxes socials, valoració de la seva reputació digital, referències dels seus contactes professionals, publicacions a un blog personal relacionat amb l’àmbit professional, etc.).

Entrevistes de feina:

Dinàmiques de grup:

La integració sociolaboral del col·lectiu de persones amb discapacitat és un objectiu clau per a la nostra societat que es tracta d'impulsar des de l'administració pública amb diferents polítiques emmarcades dins de la Llei d'integració social de persones amb discapacitat (LISMI).

Així doncs, dins del nostre àmbit autonòmic, podem trobar diferents associacions, federacions i/o entitats que s'ocupen de defensar els drets d'aquest col·lectiu i executar els diferents programes que s'impulsen, així com entitats privades que promouen accions amb el mateix objectiu com mesures de responsabilitat social corporativa.

Als següents enllaços hi trobaràs informació de les entitats i programes d'inserció laboral que porten a terme així com altres recursos específics com portals de feina i borses.

Associacions, federacions i serveis d'orientació:

Borses i portals de feina:

Les beques, premis i concursos són una experiència més... Ja siguis estudiant o titulat, ocupat o desocupat, presentar-se a concursos, beques i premis és una experiència gratificant que pot millorar la teva vida professional. 

S'adjunten una sèrie d'enllaços d'interès: