FUEIB Un projecte que utilitza la IA per descriure imatges guanya el Premi Iemprèn de l’IDI i la UIB La segona convocatòria dels guardons de l’IDI i la UIB ha tingut 33 participants.

Premis-Iempren

El Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Jaume Carot, ha lliurat avui matí a la sala d'actes de l'edifici Son Lledó de la UIB els Premis Iemprèn que reconeixen els millors treballs de fi de grau i màster relacionats amb l’emprenedoria i la innovació.

Aquests guardons els convoca la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb la col·laboració de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), ens dependent de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia.

El projecte «Generació de descripcions textuals d’imatges mitjançant la personalització d’arquitectures avançades d’aprenentatge profund», de Cristian Comellas Fluxá, ha guanyat el primer premi Iemprèn, valorat en 3.000 euros. El segon premi, valorat en 2.000 euros, ha estat per a «Estudi pilot sobre l’automatització de l’avaluació del formador en els programes de prevenció», de Javier Obregón; el tercer, valorat en 1.000 euros, per a «NFT per a la gestió de receptes mèdiques», de Josep Genovard Oliver. Aquesta segona edició, com a novetat, s’ha convocat també una menció especial per a projectes d’àmbit social valorada en 2.000 euros, i que ha guanyat el projecte «Integració de la intel·ligència artificial a l’ensenyament de la ciència: disseny d’una proposta didàctica basada en xatbots educatius», de Magdalena Pons Guasp.

S’ha destacat la importància de la col·laboració entre el Govern i la Universitat de les Illes Balears per impulsar la incorporació dels joves al mercat laboral i s’ha valorat el paper de la Càtedra Iemprèn, a través de la qual l’IDI aporta 25.000 euros a la UIB per dur a terme formacions, assessorament empresarial i altres accions per fomentar l’emprenedoria entre els universitaris. Durant aquests anys, s’han format al voltant de 2.500 persones i s’han dut a terme 120 tallers d’emprenedoria.

L’acte d’entrega ha tingut la presència de la vicerectora d'Innovació i Transformació Digital, Lorenza Carrasco; el director general d’Empresa, Autònoms i Comerç, José Antonio Caldés; el director de la FUEIB, Luis Vegas; la directora gerent de l’IDI, Silvia Delgado, i el director de la Càtedra Iemprèn, Abel Lucena, a més dels guanyadors i gran part dels participants.

 Per tal de poder participar en els Premis Iemprèn, els alumnes ha presentat treballs de fi de grau o màster en els quals han dissenyat un producte o servei, creatiu, tecnològic o de qualsevol àmbit de coneixement, bé un pla de negoci o un pla de viabilitat empresarial, bé un projecte innovador de qualsevol àrea susceptible per crear una empresa. Aquesta segona edició ha incorporat una menció especial per a projectes d’àmbit social.

 Alguns dels projectes presentats provenen dels estudis següents: grau d’Enginyeria Informàtica; grau d’Enginyeria Telemàtica; grau d’Educació Infantil i Primària; doble grau de Dret i Administració d’Empreses; grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica; grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural; Màster en Formació del Professorat; Màster en Comptabilitat i Auditoria; Màster en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa; Màster en Comptabilitat i Auditoria; Màster en Física de Sistemes Complexos; Màster en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família; Màster en Sistemes Intel·ligents (MUSI), i Màster en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada.

 

Resum dels projectes guanyadors

1r premi: «Generació de descripcions textuals d’imatges mitjançant la personalització d’arquitectures avançades d’Aprenentatge Profund», de Cristian Comellas Fluxà.

Destaca l'abordatge de l'efectivitat de la personalització dels models multimodals per descriure imatges. Aquesta recerca se centra a explorar les capacitats de BLIP-2 analitzant el procés de personalització en el context dels videojocs per obtenir un model funcional personalitzat.

Per dur a terme aquest estudi, es va desenvolupar una llibreria per accedir a les dades de Wikimedia Commons i es varen configurar, personalitzar i executar diversos models BLIP-2 amb variants diferents. Mitjançant experiments, se’n va avaluar el rendiment i els resultats varen mostrar millores significatives en el reconeixement de consoles i en la comprensió de text il·legible. A més, es va demostrar la capacitat de generalització del model a altres temes

2n premi. «Estudi pilot sobre l’automatització de l’avaluació del formador en els programes de prevenció», de Javier Obregón.

Els programes de prevenció basats en evidència són àmpliament reconeguts per abordar factors de risc i gestionar conflictes familiars amb eficàcia. Un dels factors clau que influeix en la seva efectivitat és la fidelitat del formador al programa, la qual sovint indica resultats més satisfactoris. No obstant això, l'avaluació tradicional dels professionals en la implementació d'aquests programes implica un cost elevat en recursos i presenta reptes per a la seva execució a gran escala.

Amb l'objectiu de superar aquests desafiaments, aquesta recerca se centra a desenvolupar un sistema informàtic capaç de generar avaluacions equivalents a les obtingudes amb les metodologies convencionals, però amb més eficiència i capacitat d'escalabilitat.

3r premi. «NFT per a la gestió de receptes mèdiques», de Josep Genovard Oliver.

En els darrers anys, l'aparició dels criptovalors no fungibles (non-fungible tokens, NFT) ha generat una revolució en el món de la cadena de blocs (blockchain). La intenció d'aquest projecte guardonat és utilitzar aquesta tecnologia innovadora per millorar l'àmbit sanitari. Es vol crear un protocol que permeti als hospitals, metges, pacients i farmàcies interactuar entre ells, facilitant la creació i transmissió de receptes mèdiques. Aquestes receptes es representaran mitjançant un NFT, el qual ofereix nombrosos avantatges en termes de seguretat.

El treball exposa el protocol dissenyat, detallant la programació realitzada i presentant una interfície d'usuari intuïtiva, desenvolupada amb React. Aquesta interfície simplifica la interacció amb la cadena de blocs per a diferents tipus d'usuaris, amb la qual cosa proporciona una manera senzilla i accessible de treballar amb aquesta tecnologia innovadora.

Menció especial per a projectes d’àmbit social. «Integració de la intel·ligència artificial a l’ensenyament de la ciència: Disseny d’una proposta didàctica basada en xatbots educatius», de Magdalena Pons Guasp.

El treball es centra a fer servir la innovació tecnològica per millorar l'educació a través de la creació d'un assistent virtual (xatbot) educatiu. Es fa una anàlisi de com aquesta eina emergent pot ser un recurs innovador per enriquir l'aprenentatge, amb un enfocament específic en la física i la química.

El projecte aprofita els avenços de la intel·ligència artificial per desenvolupar un assistent virtual especialitzat en l'ensenyament dels enllaços químics. GeniusLeBot no és una eina convencional, sinó que és un recurs tecnològic innovador que ofereix una experiència educativa altament personalitzada. Les seves funcionalitats inclouen l'adaptabilitat a diferents nivells de coneixement i proporcionen un enfocament personalitzat a cada estudiant. A més, facilita la retroalimentació immediata a través d'activitats interactives, amb la qual cosa reforça la comprensió i retenció dels conceptes clau.

Malgrat els èxits aconseguits, el treball també reconeix els desafiaments. La comprensió del llenguatge natural continua sent una àrea de millora. A més, es destaca que, tot i la seva utilitat, l’assistent virtual no pot substituir completament la interacció humana en el procés educatiu.

Publication date: 04/12/2023