FUEIB La Universitat de les Illes Balears atorga el premi al millor projecte emprenedor a Arturo Rubira Tomé pel projecte Ticket Vista, presentat al Taller exprés d'emprenedoria de l'EPS Taller exprés d'emprenedoria «Construint el pont entre tecnologia i innovació: emprenent el camí cap a una tecnologia transformadora»

foto_eps

En el marc del Taller exprés d'emprenedoria «Construint el pont entre tecnologia i innovació: emprenent el camí cap a una tecnologia transformadora», s'ha lliurat un premi amb una dotació econòmica de 400 euros al projecte Ticket Vista, una plataforma de ticketing segura.

L'esdeveniment, organitzat pel Vicerectorat d'Innovació i Transformació Digital de la UIB en col·laboració amb la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i l'Oficina de Transferència de Resultats de Recerca (OTRI), ha subratllat la importància de fomentar l'esperit emprenedor entre els estudiants. En la presentació s'ha destacat que, en una era de d'avenços tecnològics continuats, la capacitat de generar innovació i desenvolupar idees emprenedores és crucial per al progrés econòmic i social. Aquestes iniciatives no promouen només l'adaptació al canvi, sinó també la millora constant i la solució als desafiaments socials a través de l'aprofitament de noves oportunitats emergents.

Els estudiants de l'Escola Politècnica Superior de la UIB han demostrat un talent notable en la creació d'idees innovadores i projectes emprenedors, i han participat de manera activa en concursos i premis universitaris d'emprenedoria. Molts ja tenen plans de negoci ben desenvolupats que inclouen plans economicofinancers.

L'objectiu dels tallers organitzats ha estat proporcionar als estudiants les eines necessàries per superar aquests obstacles. A través de sessions pràctiques, s'han abordat aspectes clau com ara la validació d'idees, la determinació del valor del producte o servei, la construcció de sistemes de vendes efectius i la presentació eficaç del projecte a possibles inversors i clients.

El projecte Ticket Vista d’Arturo Rubira, alumne de l'EPS del grau d'edificació, ha destacat per l’enfocament innovador i potencial transformador, que reflecteix l'esperit del taller i el compromís de la UIB amb la promoció de l'emprenedoria i la innovació tecnològica. La Universitat continuarà donant suport als estudiants perquè puguin desenvolupar les seves habilitats emprenedores i puguin posar en marxa els seus projectes, amb l'objectiu de contribuir al progrés i la innovació a la societat.

Publication date: 23/05/2024