Blog d'orientació professional SOIB Joves Qualificats Entitats Locals 2024

Sovint les persones que recorren al Servei d'Orientació Laboral tenen poca informació al respecte. Amb l'objectiu d’aclarir alguns dels aspectes que generen més dubtes, s’han publicat diverses entrades en aquest blog relacionades amb el sector públic.

Amb l'objectiu d'aclarir alguns dels aspectes que generen més dubtes, s’han publicat diverses entrades en aquest blog relacionades amb el sector públic. Aquests articles versen sobre processos selectius per accedir a l’Administració pública, oposicions i de relacions laborals i categories professionals existents a l’Administració.

Ja sigui per la seva proximitat al ciutadà o per la gran importància en termes competencials, de prestació de serveis i d'elaboració d'obra pública, les entitats locals, com ara ajuntaments, consells insulars i mancomunitats, són identificades per una part important de les persones interessades en l'Administració pública com a institucions a tenir en compte per treballar-hi. Malgrat això, la falta d'experiència, atribuïda en part a la rellevància de l'experiència en els processos selectius —com el concurs i el concurs oposició a l'Administració local—, sol ser una barrera d'entrada per a aquelles persones que no hagin treballat mai a l'Administració pública. El col·lectiu jove és un dels que tenen més poca experiència, en part motivada per aquesta manca d'oportunitats reals per accedir a l'Administració.

Una de les oportunitats més recomanables per al col·lectiu jove que no tingui experiència a l'Administració pública i que estigui en situació de desocupació és el programa SOIB Joves Qualificats Entitats Locals. Aquest programa permet conèixer l'Administració local de primera mà mitjançant contractes d'un any de durada. Aquesta experiència laboral possibilita aprendre de manera pràctica les dinàmiques i els procediments de l'Administració local i entitats dependents, proporcionant més bagatge i informació a l'hora de considerar l'àmbit públic local com una opció de feina a mitjà i llarg termini.

Qui hi pot accedir?

Per poder tenir accés a aquesta convocatòria, és necessari estar donat d'alta a Garantia Juvenil abans de la contractació. Per complir aquesta condició, entre altres requisits, cal estar empadronat a qualsevol municipi d'Espanya, ser menor de 30 anys, no estar treballant el dia abans de donar-se d'alta i no haver rebut accions formatives fins al dia abans de donar-se d'alta.

Quant al nivell de formació, la convocatòria està destinada a persones que posseeixen un títol universitari, de formació professional de grau superior, un certificat de professionalitat de nivell 3 o un títol equivalent d'ensenyaments artístics o esportius.

Al SOIB Servei d'Orientació Laboral podeu obtenir més informació sobre aquesta convocatòria, els seus requisits i terminis. A més, us podem ajudar a preparar el CV i a practicar el procés de selecció, que pot incloure entrevistes en format presencial o en línia.

En definitiva, la convocatòria del Programa SOIB Joves Qualificats Entitats Locals 2024 és una oportunitat d'inserció laboral que han de tenir en consideració aquelles persones que, complint els requisits, estiguin interessades a conèixer l'Administració pública des de dins i posar en pràctica els coneixements obtinguts a l'àmbit acadèmic.

Informació sobre l'autor