Blog d'orientació professional Coneixes els certificats de professionalitat?

Al llarg de la vida ens poden sorgir la necessitat o les ganes de canviar el nostre rumb professional. Per fer-ho, haurem d'obrir-nos nous camins al mercat laboral i, per aconseguir-ho, la formació pot ser una bona opció.

Ara bé, quan pensam en una formació dirigida a la millora del nostre perfil professional, generalment ens ve al cap tota aquella formació reglada més comuna dins la nostra societat: la Formació Professional, els graus universitaris, els màsters oficials, etc.

Tot i que aquestes formacions són molt vàlides, hi ha altres mètodes menys populars que també ens poden facilitar l'entrada al mercat laboral: és el cas dels certificats de professionalitat.

Que es un certificat de professionalitat?

Els certificats de professionalitat són acreditacions oficials de les qualificacions regulades en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. És a dir, un certificat que acredita que la persona reuneix les competències professionals necessàries per dur a terme una activitat professional identificada dins el mercat laboral. Aquestes certificacions tenen validesa a tot l’Estat i els encarregats d’expedir-les són les administracions laborals de cada comunitat autònoma (a Balears, el SOIB) o el SEPE.

Com es poden obtenir aquests certificats?

La via principal a tenir en compte és la formativa. Es tracta de superar tots els mòduls formatius i de pràctiques que configuren el certificat de professionalitat. Cal destacar que, a Balears, moltes de les formacions finançades pel SOIB que trobam al cercador de cursos condueixen a l’obtenció d’un certificat de professionalitat.

També podem obtenir un certificat de professionalitat si acreditam l’experiència laboral prèvia, és a dir, que se’ns reconeguin les competències professionals adquirides per l’experiència laboral o vies no formals de formació. A Balears, l’òrgan encarregat d’aquesta avaluació és l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB). Si a partir d’aquesta avaluació s’obté un reconeixement total o parcial d’una qualificació professional, la persona interessada pot aconseguir el certificat de professionalitat.

Hi pot accedir tothom?

Hi ha tres nivells de qualificació. Aquests nivells marquen el grau de responsabilitat, autonomia i complexitat dels coneixements que cal aplicar al lloc de feina. Alhora, cada nivell té requisits d’accés diferents. Tot i que hi ha diverses possibilitats que donen accés a cada nivell, per tenir-ne una referència es pot establir l’equivalència següent:

- Nivell I: no exigeix cap titulació mínima.

- Nivell II: requereix un nivell de qualificació similar a la que es demana per accedir a una FP de grau mitjà.

- Nivell III: requereix un nivell de qualificació similar a la que es demana per accedir a una FP de grau superior.

*Totes les vies d’accés estan explicades de manera detallada als webs del SOIB o del SEPE.

 

Quins avantatges cal tenir en compte respecte altres formacions?

Hi ha tres avantatges principals quan s’obté un certificat de professionalitat:

- Període de formació curt. Gairebé tots aquests certificats poden obtenir-se en un període inferior a 12 mesos.

- Flexibilitat a l’hora d’obtenir-lo. Com que són formacions dividides per mòduls, s’obté una acreditació per cadascun. Així, es poden anar fent els mòduls en períodes diferents sense la necessitat d’haver de cursar una etapa formativa de manera ininterrompuda.

- Formació focalitzada en un lloc de feina concret del mercat. Si cercau una formació específica centrada en una àrea laboral concreta, els certificats de professionalitat són una bona opció.

 

Si us plantejau un «reciclatge» dins el sector en el qual us heu format, o bé cercau reinventar-vos per tal d'obtenir oportunitats en altres sectors, no dubteu a demanar una cita al nostre servei d’orientació i, plegats, valorarem totes les opcions.

Informació sobre l'autor