Blog d'orientació professional Què és una oposició?

Una oposició és el procés de selecció de personal per accedir als llocs de treball de l'administració pública:

Aquestes seleccionen personal per cobrir llocs de feina mitjançant una oposició. El procés selectiu pot consistir a superar exàmens o proves i, segons els casos, també es pot obtenir puntuació mitjançant la valoració de mèrits. En funció de la puntuació obtinguda, s'estableix un ordre de preferència.

Per poder presentar-te a una oposició és necessari que compleixis amb els requisits que s'estableixen en cada convocatòria: formació, experiència professional, nacionalitat, etc. Si compleixes amb tots els requisits, superes amb èxit totes les proves del procés d'oposició i obtens les millors qualificacions, podràs aconseguir el lloc de treball.

On puc consultar les convocatòries?

Pots accedir directament als diferents butlletins oficials o a les pàgines de les mateixes administracions públiques. Això no obstant, suposa un gran esforç, ja que hi ha un nombre d'administracions enorme que hauríem de consultar diàriament per veure si han tret o no convocatòries.

Per facilitar aquesta tasca pots accedir a través d'aquest cercador al:

Procediment general d’oposicions

Per dotar-se de personal, les administracions públiques solen seguir el procediment següent:

 • Cada administració elabora anualment una llista de places a fi d'informar que convocarà oposicions. Quan s'aprova l’Oferta Pública d’Ocupació (OPO), encara no és el moment de fer la inscripció, però sí de començar a estudiar i preparar el procés selectiu.
 • Posteriorment, es publica en el butlletí oficial la convocatòria pública corresponent de cada especialitat i on es recullen les bases que regularan el procediment. A les Balears se sol publicar 7-8 mesos des de l'aprovació de l'oferta d’ocupació pública, encara que aquest termini és orientatiu, ja que de vegades poden passar menys mesos o més d'un any per convocar l'oposició.

En la convocatòria apareixen, entre d’altres:

 • Els requisits per accedir a cada plaça
 • El tipus de procediment: concurs, concurs oposició…
 • El nombre de places que s’ofereixen
 • El termini de presentació d’instàncies
 • El temari que serà objecte d’examen
 • Tots els aspectes referits al procediment, com ara composició del tribunal, anunci de les diferents fases, etc.

Podeu trobar exemples de convocatòries a la secció Convocatòries d'oposicions a Balears.

 • Una vegada obert el període d’instàncies, haurem de completar la sol·licitud i abonar les taxes corresponents per poder optar a l’oposició.
 • Una vegada tancat el termini es publica un llistat provisional d’admesos i s’obre un termini de 10 dies per presentar al·legacions o esmenar errors.
 • Es fixa la data de les diferents convocatòries i el desenvolupament del procediment segons s’estableix en la convocatòria.


En el DOIP col·laboram amb l'entitat Palmajove de l'Ajuntament de Palma, que ofereix un servei d'assessorament gratuït en matèria d'oposicions. Aquestes assessories es fan per videoconferència i tenen una durada d'una hora, més o manco.

No dubtis a demanar una cita ara.