Blog d'orientació professional Com emprar la intel·ligència artificial a la teva recerca de feina

Un  dels progressos més significatius d'aquests darrers temps ha estat el gran èxit de la Intel·ligència Artificial que s'ha popularitzat en diferents àmbits des de la robòtica a la gestió del trànsit.

En aquesta entrada parlarem de com la Intel·ligència Artificial (IA)  pot ser una eina molt poderosa per  transformar la manera en què cercam i trobam feina. A continuació exposarem 5 aspectes en els quals la IA pot optimitzar la teva recerca d'ocupació, ajudant-te a destacar i trobar l'oportunitat laboral perfecta.


1. Creació de currículums i cartes de presentació

Una de les formes més efectives i populars d'utilitzar la IA en la recerca de feina és la creació i perfeccionament de currículums i cartes de presentació. Existeixen eines basades en IA que analitzen les descripcions de les ofertes de feina i ajusten el teu currículum perquè coincideixi amb els requisits del lloc ofertat. Aquestes eines poden suggerir millores al llenguatge, destacar habilitats rellevants o estructurar el document de manera que captin l'atenció del personal de recursos humans. Una de les més conegudes que et pot ajudar és ChatGPT.


2. Cerca personalitzada d'ocupacions

Els motors de recerca de feina basats en IA poden proporcionar recomanacions personalitzades basades en les teves habilitats, experiència i preferències laborals. A diferència dels portals de feina tradicionals, aquestes plataformes utilitzen algoritmes avançats per a analitzar el teu perfil i suggerir posicions que s'ajusten millor amb les teves competències i aspiracions. Això no només estalvia temps, sinó que també augmenta les possibilitats de trobar una feina que realment sigui del teu interès i encaixi amb tu. A Espanya, alguns exemples de motors de cerca de feina basats en IA són Jobandtalent  o CornerJob.


3. Preparació per a entrevistes.

Preparar-se per a una entrevista pot ser una tasca complicada si no t'has enfrontat mai a una d'elles, no obstant la IA pot ajudar-te a superar-la amb èxit. Existeixen aplicacions, com per exemple Interviewstream, que utilitzen la IA per a simular entrevistes de treball i proporcionen preguntes típiques del sector i anàlisi en temps real de les teves respostes. Aquestes eines poden avaluar des  del  llenguatge corporal, al to de veu i contingut de les respostes i ofereixen feedback per a millorar el teu comportament durant entrevistes reals.


4. Networking

El networking és una part rellevant de la recerca de feina i la IA pot ajudar-te a ampliar la teva xarxa professional de manera estratègica. Plataformes com Linkedin utilitzen IA per a suggerir connexions rellevants basades en el teu perfil, interessos i experiència. A més, algunes eines poden analitzar les interaccions en les teves xarxes socials professionals per identificar oportunitats de networking.


5. Anàlisi de tendències del mercat laboral

La IA pot ajudar-te a estar informat sobre les tendències del mercat laboral i les habilitats més demandades en el teu sector. Existeixen eines com per exemple LinkedIn Talent Insights que analitzen grans volums de dades d'anuncis d'ocupació i altres recursos per a identificar patrons i tendències emergents. Aquesta informació t’ajudarà a ajustar el teu perfil professional i adquirir les habilitats que et faran més atractiu o atractiva pels personal reclutador.


Per tant la integració de la Intel·ligència Artificial en els processos de recerca de feina representa un avanç significatiu que pot facilitar i millorar les teves possibilitats d'èxit. No obstant això, pensa que la IA s'ha d'entendre com una eina més dins del teu procés de recerca de feina no com l’únic recurs que empris, ja que per molt bé que funcioni és molt important la teva feina i toc personal durant tot el procés.

Informació sobre l'autor