Blog d'orientació professional La carta de recomanació laboral

Quan es tracta de seleccionar un candidat/a, les empreses aprecien la possibilitat de conèixer de primera mà les impressions que has deixat en posicions laborals anteriors.

Les cartes de recomanació, en aquest sentit, es converteixen sovint en un element que pot marcar la diferència en els processos de selecció.

QUÈ ÉS UNA CARTA DE RECOMANACIÓ LABORAL?

Una carta de recomanació laboral és un document escrit en el qual una persona, generalment amb un càrrec superior, descriu les habilitats, els assoliments i les característiques positives de la persona que el sol·licita, i la recomana com a treballadora. Aquesta carta té com a objectiu donar suport a la candidatura per a un nou lloc de treball o per aconseguir alguna oportunitat acadèmica.

S'ha de tenir present que és un document que sovint complementa el currículum quan se sol·licita un lloc de treball. Proporciona informació sobre habilitats específiques del candidat/a, rendiment i èxits laborals, i qualsevol altra informació rellevant que pugui ser útil per a la nova empresa o entitat educativa. La intenció és donar una perspectiva positiva i fiable sobre les capacitats i qualitats de la persona sol·licitant.

PER QUÈ ÉS ÚTIL?

Les cartes de recomanació laboral s'utilitzen habitualment en processos de selecció de personal, admissions acadèmiques i altres contextos on se cerca avaluar la idoneïtat i el potencial del subjecte. Tenir una bona carta de recomanació pot ser beneficiós per a la persona sol·licitant, ja que pot influir positivament en la percepció que té la nova empresa o institució sobre les seves habilitats i aptituds.

QUINA INFORMACIÓ CONTÉ?

Normalment, s'han de proporcionar algunes informacions essencials, com el nom de la persona recomanada, el temps que va treballar a l'empresa, les responsabilitats i habilitats, els èxits aconseguits, la formació rebuda i la raó per la qual es recomana; firma o segell de l'empresa i alguna forma de contacte perquè l’entitat o empresa receptora pugui contactar i comprovar les referències.

QUI LA REDACTA?

Una bona recomanació pot ser crucial per obtenir una nova feina, i és important que els professionals sol·licitin una carta de recomanació en acabar un contracte. Per demanar-la, es pot contactar amb una persona amb càrrec superior amb qui s'hagi treballat diàriament, coneixedora de la trajectòria de l'interessat o interessada i de confiança.

Hi ha dos tipus de cartes de recomanació: l’estàndard, que no va dirigida a cap entitat o individu en concret, i la personalitzada, quan es coneix la persona, entitat o l'empresa a la qual anirà dirigida, el tipus d'activitat laboral, etc.

Si vols saber més sobre les cartes de recomanació o necessites que t’ajudem a elaborar-ne o sol·licitar-ne una, no dubtis a demanar-nos una sessió d’orientació professional!

Informació sobre l'autor