Blog d'orientació professional Perspectives per arribar al 100% de l'ocupabilitat

Quan ens plantejam trobar una ocupació especialitzada o afí al nostre objectiu professional, potser necessitarem aplicar una estratègia per tal d'aconseguir-la i, evidentment, activar processos clau per tal d'arribar a la nostra meta final.

Us centrau més en com us hi podeu aproximar per aconseguir la feina, o bé en com progressar per evolucionar i arribar al millor punt?

Si revisam algunes de les ofertes publicades al mercat laboral, podem identificar els requisits objecte de valoració: tenir una determinada titulació acadèmica obligatòria, coneixements tècnics adquirits, parlar anglès o el domini d'algun programa informàtic. Llavors, sembla que la solució per aconseguir la feina està en haver adquirit prèviament aquests requisits per poder captar l'atenció i tenir l’oportunitat d’arribar a ser la persona seleccionada. Centrar-se únicament en això és pensar en el nivell esperat d’ocupabilitat

A més d’això, també podem detectar elements i accions que som capaços de transmetre de manera més transversal: la motivació mostrada cap al sector professional, la capacitat de comunicar-se amb facilitat i generar contactes, el treball cooperatiu i en equip, o la capacitat de trobar solucions estratègiques i innovadores, entre moltes altres. Basar la recerca i l’ocupació posant aquest èmfasi és fer-ho en termes potenciadors de l’ocupabilitat.

Per tant, quina és l’opció correcta? M’he de centrar en el que s’espera o bé en com transferir la meva ocupabilitat? Realment m’estic centrant en la totalitat de la meva ocupabilitat? És evident que reunir els màxims requisits és una clau que ens donarà més possibilitats per aconseguir una feina, per aproximar-nos-hi, però la manera que tinguem d’afrontar-la ens garantirà l’evolució i mantenir-la al llarg del temps. Amb això present, i per tal de fixar el focus en el nivell esperat d’ocupabilitat i la seva potenciació, us facilitam algunes accions a considerar, juntament amb l’anàlisi del que pot haver-hi darrere de cadascuna:

Focus basat en el nivell esperat d'ocupabilitat (com aproximar-nos-hi) Focus basat en la potenciació de l'ocupabilitat (com progressar)

Formació continuada:

 • Actualització mitjançant cursos, màsters i/o postgraus per a l'actualització del perfil.
 • Certificació d'idiomes.
 • Acreditació de programes informàtics.

Formació basada en les necessitats d'un mateix i les tendències més marcades en el mercat laboral:

 • Actitud proactiva (ens avançam al problema).
 • Foment del coneixement i de l'autoconeixement.
 • Visió estratègica després d'haver aplicat una anàlisi prèvia.

Adquirir experiències professionals:

 • Definir l'experiència professional i les fites personals.
 • Visibilitzar els assoliments.
 • Descriure les funcions desenvolupades.

Reflexió per a la transferència de les competències adquirides al llarg de la nostra trajectòria vital i professional:

 • Transmetre les competències transversals i evolucionar.
 • Identificar elements que aporten valor i solucions.

Processos de pràctiques i voluntariats:

 • Iniciar experiències enriquidores relacionades amb el sector professional per augmentar el coneixement.

Equiparar-se a través de la curiositat i l'experimentació:

 • Tenir l'oportunitat de poder mostrar actituds i motivacions.
 • Complementar des de l'aprenentatge pràctic.

En conclusió, tant el nivell esperat d'ocupabilitat com la manera de potenciar-la han de suposar una suma (aproximació + progressió), ja que adquirir experiències i formació en una ocupació és molt important perquè ens fa més ocupables, així com també ho és saber transmetre i fer servir les nostres competències i motivacions a un lloc de feina per avançar, perquè fa que puguem transmetre més ocupabilitat. Si voleu esbrinar com aproximar-vos al vostre objectiu laboral i com visibilitzar aspectes clau que us ajudin a evolucionar en el procés, el nostre servei d'orientació us ajuda a detectar on us focalitzau i com podeu treure profit del que feu.

Informació sobre l'autor