Blog d'orientació professional Estrès laboral i síndrome d'esgotament professional (burnout). Com poden afrontar-se?

Segurament hàgiu sentit a parlar d'aquests dos conceptes, però sabríeu definir què és exactament l'estrès? Es tracta d’una resposta d’activació biològica inespecífica que es produeix al propi organisme davant una demanda externa que pugui suposar una amenaça per al nostre equilibri.

El problema arriba quan la nostra resposta a aquests estímuls és massa freqüent o intensa. A més, si ho traslladam a l'àmbit laboral, aleshores tenim l'estrès laboral, que són un conjunt de reaccions físiques, cognitives i emocionals que pateixen les persones treballadores perquè estan sotmeses a un desequilibri entre els recursos personals i les exigències de l’entorn.

Tot i això, sovint al lloc de treball ens correspon fer tasques que no són del nostre gust personal, però que les hem de fer, ja que són pròpies del lloc. Intentau tenir prou flexibilitat mental per adaptar-vos-hi i mirau d’evitar entrar en un bucle de negativitat, ja que aquesta actitud afavoreix l’estrès.

Sabríeu detectar els símptomes de l’estrès? És un estat que afecta negativament la salut i altera la qualitat de vida, i, de manera severa, pot arribar a provocar depressió.

En l’aspecte cognitiu

  • Preocupació, inseguretat, irritabilitat
  • Por de perdre el control i d’equivocar-se
  • Dificultat per concentrar-se i prendre decisions

En l’aspecte físic

  • Palpitacions, sudoracions i tensió muscular
  • Dificultat respiratòria, mareig, i/o taquicàrdia

És possible que en algun moment puntual hàgiu experimentat aquests símptomes al lloc de treball. El problema és manifest, però, quan aquest estat esdevé habitual i us avesau a treballar en condicions de sobrecàrrega de feina, ambient hostil, absència de retroacció respecte de la feina feta, o manca d’encaix amb els companys.

Quan l’estrès laboral es transforma en una situació crònica apareix la síndrome d’esgotament professional o burnout. És una síndrome tridimensional caracteritzada per un esgotament emocional, una despersonalització o manca de motivació pel que es fa, i un sentiment dèbil de realització personal. La simptomatologia més característica d’aquesta síndrome és la manca d’il·lusió i la fatiga psicològica. És aquella sensació de no poder més, de sentir rebuig pel que es fa i de necessitar escapar-se d’aquella situació. Actualment, és una de les causes més importants d’incapacitat laboral.

Segurament, la diferència més significativa entre l’estrès laboral i la síndrome d’esgotament professional és que, en el primer cas, la persona treballadora se sent vinculada als seus problemes laborals i per aquest motiu s’hi implica de demés, la qual cosa li genera una angoixa i preocupació desmesurades. En canvi, en el burnout, després de suportar aquest estrès de manera sostinguda, s’experimenta una manca de vinculació total amb la feina i un esgotament físic i emocional que afecta també la resta d’àmbits de la seva vida.

Aquest trastorn, que deriva de la feina, de cada vegada afecta més persones, i l’Organització Mundial de la Salut ja l’ha reconeguda com a malaltia professional. Davant aquesta greu situació, és important detectar-ne els símptomes i fer servir eines per reduir-ne el possible impacte.

Consells útils

  • Identificau què us provoca estrès i malestar: feu un registre de les situacions que us creen estrès i de com actuau davant aquests incidents. Us ajudarà a identificar patrons de conducta i a ser més conscients de la situació.
  • Feu exercici físic: moure’s ajuda a alliberar endorfines i això us farà millorar l’estat emocional i físic de manera natural. Si teniu molta ansietat, podeu provar de fer activitats com meditació o atenció plena (mindfulness), amb les quals aprendreu a gestionar la respiració i, per tant, fomentareu la relaxació.
  • Parlau amb la persona responsable del vostre departament: intentau tenir-hi una conversa oberta i explicar-li aquelles situacions estressants que heu identificat. La qüestió és no fer-ho com una queixa, sinó com la necessitat de crear un pla eficaç per reduir el malestar i millorar, per tant, el vostre rendiment professional.
  • Posau límits: sovint, en assumir tasques que consideram que no hauríem de fer o en no expressar el que ens genera incomoditat, quedam mal a plaer. Ser capaç d’expressar en el moment oportú i de manera respectuosa el que us ha molestat millorarà el vostre benestar emocional. Aprofitau també per posar-vos límits: posar el mòbil en silenci; no estar pendent del correu electrònic en haver acabat la jornada laboral. Posar uns límits clars entre la vida laboral i la personal redueix l’estrès associat als possibles conflictes de conciliació.

Si notau que passau una situació com la descrita, us recomanam que ho expliqueu al vostre cercle  i que intenteu dur a la pràctica aquestes estratègies. Tot i això, si la situació continua sobrepassant-vos, cercau ajuda professional, ja que l’estrès pot desembocar en conductes perjudicials o patologies.

Tots tenim un punt d’impacte crític que, en arribar-hi, ens col·lapsam i sentim que perdem el control de la situació. Això, però, no fa que siguem mals professionals. És important que intentem detectar els motius que ens provoquen aquestes emocions per posar-hi remei i no arribar a la síndrome d’esgotament professional. Quan una persona arriba a aquest nivell de desgast emocional pot arribar a ser més saludable canviar de lloc de treball o, com a mínim, de departament o de tasques.

Si heu decidit canviar de feina o de sector professional i no sabeu per on heu de començar, al DOIP podem ajudar-vos a definir la nova cerca. Demanau-nos una sessió d’orientació.

Informació sobre l'autor