Blog d'orientació professional Amb la meva titulació, puc ser docent?

Molta gent ve al nostre servei d'orientació a demanar si amb la titulació que té pot ser docent a un centre públic d'ensenyament no universitari dependent de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del GOIB. Si li diem que sí, vol saber de què pot ser professor/a.

A continuació us explicam com podeu sortir de dubtes ràpidament!

La manera més senzilla de trobar la resposta és entrar al Portal del Docent Interí, de la Conselleria d'Educació. Aquest portal és una eina clau i amb moltes funcions per a totes aquelles persones que ja són a la borsa d'interins docents. Però també té una funció per a les que no siguin a les llistes, però que els podria interessar en un futur.

Si desplegau la pestanya Utilitats, trobareu l’opció «Comprova la teva titulació». Pitjau-la i s’obrirà un simulador en el qual podeu introduir el nom de la titulació que teniu. Aleshores, apareixerà un llistat amb les funcions/especialitats docents que podríeu impartir.

I si devora la funció/especialitat indica que és necessària una formació pedagògica i didàctica, què implica?

Vol dir que la titulació que teniu us habilita per a aquelles especialitats, però que se us requereix la competència docent. Si teniu un grau universitari, l'adquirireu amb el Màster de Formació del Professorat. I, si teniu Formació Professional Superior, haureu de fer el Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent. Ambdues titulacions es poden obtenir a la UIB; la primera, a través d'un màster oficial, i la segona, a través dels estudis propis d’UIBTalent!

Paral·lelament a aquesta via de consulta, tenim el butlletí oficial, que es publica cada curs (generalment, el mes de desembre) amb la convocatòria per formar part de la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents el pròxim curs acadèmic. És en aquest butlletí on, entre altra informació, també podeu consultar totes les titulacions que capaciten per a la docència en cada especialitat o funció.

Finalment, és important que sapigueu que hi ha una via extraordinària de ser docent als centres públics d’ensenyament dependents de la Conselleria d’Educació: el Procediment Urgent de Substitucions.

Què és? És un procediment per aconseguir cobrir aquelles especialitats que, per la via ordinària d’adjudicació de les places interines, queden sense docents.

El gran atractiu d’aquestes places és que hi poden accedir persones que no disposin de la competència docent o el català C1 (requisits imprescindibles per poder estar a les llistes d’interins). Al DOIP, creiem que és important que tots els titulats sàpiguen que existeix aquesta possibilitat de feina, a més d’ajudar que aquestes places es cobreixin ràpidament, ja que actualment és un problema del nostre sistema educatiu públic. Algunes de les especialitats que costen més cobrir són: matemàtiques, tecnologia, informàtica, manteniment de vehicles, instal·lacions electrotècniques, etc.

Teniu titulació en alguna d’aquestes especialitats i no us havíeu plantejat mai la possibilitat de ser docent? Si us interessa i voleu informació més detallada, demanau hora amb un orientador/a del DOIP! Mirarem el vostre cas concret i us ajudarem perquè assoliu l’objectiu.

Informació sobre l'autor