Blog d'orientació professional Què és i què ens aporta un treball de transició?

Hi ha molts estudiants que, just en haver acabat la carrera, volen tenir el lloc de treball ideal, el lloc de treball per al qual s'han format.

La realitat, però, generalment sol ser una altra, i la primera cosa que els pot ajudar és acceptar-la.

En aquests moments, es poden adoptar dues actituds: o bé esperar i no treballar fins trobar aquella oferta laboral que els interessa, o bé treballar en algun altre sector i/o lloc de treball.

I aquí trobam el concepte de treball de transició. En el món de l'orientació professional, es coneix com a treball de transició aquell que es desenvolupa de manera provisional, durant el període necessari fins arribar al desitjat, el qual rep el nom de treball objectiu. 

Quins beneficis aporta un treball de transició? Són principalment tres:

Treballar competències transversals

Al DOIP, contínuament informam de la importància de les competències transversals en el mercat laboral actual i donam suport a la formació (cursos, tallers, càpsules…) com a via per adquirir-ne de noves i treballar les que ja tenim. Però aquesta no és l'única via. Posar en pràctica les nostres habilitats en experiències laborals reals pot ser també una gran etapa de formació. Moltes de les competències que es valoraran i seran necessàries al treball objectiu no són exclusives d’aquell lloc de treball, sinó que es construeixen i practiquen, i són essencials en altres llocs. En posam un exemple: si sabem que el mercat valora competències com treballar en equip, resoldre conflictes, la comunicació, treballar amb pressió…, no són tot competències que es puguin treballar, per exemple, fent de cambrer, recepcionista o dependent? 

A més, no és sinònim de flexibilitat, de resiliència, de capacitat d’adaptació, només el fet de desenvolupar un treball de transició mentre no aconseguim el treball objectiu? Doncs precisament aquestes són algunes de les competències més valorades al mercat actual.

Conèixer el mercat laboral

El currículum és aquell document que recull el nostre històric professional. Per tant, un currículum sense cap tipus d’experiència laboral es podria considerar un currículum incomplert. Si ens posam en la pell de l’empresari i/o de la persona contractant, segurament la gran majoria de nosaltres valoraria més un candidat que hagi acceptat un treball de transició durant l’etapa d’estudiant i/o en haver-se graduat, que no aquell qui no coneix encara el mercat laboral des de dins, ni en el seu sector ni en cap altre.

A més, permet començar a familiaritzar-nos en tot el que implica treballar: estar d’alta a la Seguretat Social, el concepte de nòmina, el funcionament de la declaració de la renda, etc.

Créixer socialment i emocionalment

Ja ho va dir Karl Marx, «el treball dignifica l’home» (i la dona, evidentment). Treballar ens pot ajudar a socialitzar i a sentir-nos integrats a la societat, sentir-nos útils adquirint responsabilitats i hàbits, a millorar la nostra autoestima, etc. Per contra, hi ha estudis que demostren que estar desocupat agreuja la possibilitat d’aïllar-nos, de sentir-nos insegurs en nosaltres mateixos, d’adoptar actituds negatives envers el dia a dia, etc. I no podem deixar de banda la independència econòmica que suposa tenir feina; la satisfacció d’haver-nos «guanyat el pa», de rebre una remuneració a canvi de la bona feina feta!

Ara bé, acceptar un treball de transició no ha de significar acomodar-nos i deixar de lluitar per allò que volem; voler créixer laboralment ha de continuar sent l’objectiu final. I, al DOIP, et podem ajudar en ambdues recerques! Valorarem aquelles competències més necessàries en el teu treball objectiu i cercarem altres sectors en què puguis treballar-les de manera activa!

 

Informació sobre l'autor