Blog d'orientació professional Necessit canviar, com em puc reorientar professionalment?

De vegades, en el transcurs de la nostra trajectòria professional, podem tenir la necessitat de fer un canvi o bé d'acabar de decidir-nos sobre com hem d'enfocar la carrera.

Si això t'ha passat, pot ser que t'hagin vingut idees al cap semblants a: «m'he equivocat de grau universitari», «hauria d’haver estudiat una altra cosa», «he de fer un canvi i no sé com», «fa anys que em dedic a una professió i vull anar cap a una altra que no té res a veure amb la que tenc», «tindrà sentit?», «faré bé?»...

És a dir, davant aquestes qüestions, hem de prendre una decisió sobre cap a on orientam novament la carrera professional. Per tant, un aspecte clau és poder determinar la direccionalitat i el mètode: cap on i com. A continuació, et deixam algunes de les claus bàsiques que consideram molt rellevants per poder emprendre aquest procés de canvi:

Identificar la raó principal de canvi

La primera de les claus és poder concretar per què volem canviar, on és l’origen d’aquesta decisió. És perquè necessitam aprendre coses noves?, perquè el que fem no és el que esperàvem?, perquè ara et coneixes millor i saps que no t’agrada la professió que estudies o en la que treballes?

Sigui quina sigui, tenir-la identificada ens ajudarà a anar descobrint el que cercam, quin és el nostre veritable objectiu i el que ens empeny a aconseguir-lo.

Definir alternatives

Si hem descobert allò que sembla ser l’origen, arriba la fase de tenir en compte què implicarà aquest canvi. Aleshores, hem de poder plantejar-nos totes les situacions possibles. Aquest punt és molt important, especialment quan tenim la necessitat de canviar i no sabem exactament com. Què suposarà deixar el grau o la feina?, quines són les opcions que he pensat?... i tantes com ens vinguin al cap.

Ara bé, tot i que tenir moltes opcions està molt bé, hem de ser operatius: ens hem de quedar les que s’acosten a l’ideal que vull.

Analitzar i valorar

Juntament amb l’anterior, és el moment d’explorar en profunditat en què consisteixen aquestes alternatives i què suposen. Per aconseguir-ho, podem reflexionar sobre quina relació hi ha amb les nostres competències, interessos, prioritats i quins són els elements que s’han de descartar. Anotar les conclusions a les quals arribam contribuirà a desenvolupar tot el que tenim en relació amb el que volem i a atorgar-hi un valor.

Seleccionar i decidir

Per una part, haver valorat quines alternatives impliquen més esforç, menys, quin cost personal i/o econòmic tenen, entre d’altres, poden haver estat criteris que cooperin a posar ordre i acabar de prendre una decisió. Si hem arribat fins aquí, tindrem probablement un llistat amb les opcions més ben valorades per acabar-nos de decidir.

Desenvolupar un pla d’acció

Ha arribat el moment de passar a l'acció, de materialitzar la nostra proposta. En aquest punt, un element crucial és tenir identificada una meta, un objectiu laboral, i així definir les passes que hem de tenir en compte per arribar on volem. He de fer un postgrau?, un altre grau?, un voluntariat?, començar a definir un altre perfil?, demanar ajuda?, activar més recursos? Tenir pensat com ho farem i què farem servir serà prioritari per arribar allà on volem.

Revisar el que fem

En el transcurs de prendre la nova decisió, podem trobar-nos amb moltes situacions que ens duguin al primer punt, però valorar aquest procés pot donar-nos pistes sobre com podem redreçar el pla inicial o bé reforçar-lo.

En conclusió, si volem reorientar la carrera professional i ens costa prendre una decisió, hi ha passes que no podem deixar de banda. Com hem vist, ser conscients de les raons que sembla que ens empenyen a fer un canvi, plantejar-nos totes les opcions possibles, valorar-les i definir una nova meta fixaran els elements que hem de seguir.

Fer un procés de canvi i prendre una decisió que condicionarà el nostre futur professional és un procés molt complex. A més de tenir presents aquestes claus per començar una nova definició professional, també pots disposar de l’acompanyament i assessorament del nostre servei d’orientació professional.

T’animes a canviar!?

Informació sobre l'autor