Blog d'orientació professional Tipus de CV

Hi ha molts de models de CV i no n'hi ha cap que sigui millor o pitjor que un altre. La qüestió és fer servir el que reflecteixi més bé el nostre perfil i que s'ajusti al màxim a l’oferta a la qual l’enviem.

Aquests són alguns dels més comuns:

CV cronològic invers

Hi presentam la informació ordenada des de la més actual a la més antiga.

Característiques

 • Dona importància a les darreres experiències i formacions
 • Destaca la continuïtat i el creixement en la carrera professional
 • La inactivitat laboral és més visible

Recomanable si...

 • La feina a la qual aspiram té relació amb la nostra trajectòria professional
 • La formació i l'experiència tenen un fil conductor definit

Currículum funcional o temàtic

Hi agrupam les experiències professionals en blocs, en els quals exposam l'experiència laboral adquirida.

Característiques

 • Proporciona flexibilitat
 • Evita haver de repetir la descripció de tasques similars
 • No fa visibles els anys d'experiència en cada lloc de treball

Recomanable si...

 • Tenim experiència en dos camps o més, o en períodes breus
 • Tornam al mercat laboral després d'un temps d'inactivitat
 • Volem reorientar la nostra professió
 • Volem destacar la gran capacitat que tenim en un camp determinat

CV competencial

Hi destacam les competències que tenim: habilitats, destreses i coneixements.

Característiques

 • Posa l'èmfasi en les competències clau associades a tasques o responsabilitats desenvolupades en les experiències professionals
 • Resta pes a l'experiència i a la formació en la trajectòria professional

Recomanable si...

 • Volem promocionar-nos en el nostre àmbit laboral
 • Volem reorientar la nostra professió
 • Cercam feina amb demandes competencials molt específiques

Currículum infogràfic

Ens permet mostrar la nostra trajectòria professional de manera visual.

Característiques

 • Capta l'atenció
 • Posa de manifest les nostres capacitats creatives i organitzatives
 • L'empresa pot estimar-se més un CV estàndard

Recomanable si...

 • L'àmbit professional és innovador i creatiu
 • Volem diferenciar-nos de la resta de candidatures

 

És important conèixer les característiques de cada un i, a partir d'aquí, crear el nostre propi CV, aquell que millor s'adapti al que cercam i a les ofertes a les quals l'enviem.

A més del currículum que puguem enviar a les empreses o entitats, no ens hem d'oblidar del CV que poden trobar els professionals de recursos humans a través de les xarxes socials, com per exemple LinkedIn.

Cuidau-vos-en i teniu-lo actualitzat!

Informació sobre l'autor