Blog d'orientació professional Currículum, amb foto o sense?

Aquest és un dels dubtes que podem tenir a l'hora de crear el currículum. I, què et contestam? O sí o no, depèn.

Per una banda, a l'Estat espanyol normalment se n’hi inclou. Segons algunes enquestes, en  els processos de selecció, els currículums amb fotografia tenen el triple de visualitzacions que els que no  n’inclouen.

Això és, sobretot, perquè les imatges ens criden l'atenció. Vivim en una societat visual i als reclutadors els és més senzill recordar una imatge que un nom.

Vius! No va bé qualsevol foto

Ha de ser:

  • De qualitat
  • Professional
  • Recent
  • Formal
  • Amb un fons neutre

Val més no adjuntar-hi una mala foto, ja que precisament us podria excloure del procés de selecció. Aquesta imatge ha d'aportar un valor afegit al CV; per tant, ha de ser positiva, en color i que transmeti simpatia i bones sensacions.

Per altra banda, si cercau feina o pràctiques a altres països, com el Canadà, els Estats Units o Anglaterra , us recomanam que no inclogueu cap fotografia al CV, perquè això no agrada. En aquests països, consideren que la fotografia podria ser objecte de discriminació per edat, pel físic... En aquest cas, no n’hi poseu.

Recorda que el currículum és l’eina de comunicació escrita clau en els processos de recerca de feina que serveix per establir un primer contacte amb les empreses on t’agradaria treballar, és el que et farà passar a l’entrevista, i és important que et sentis segur i convençut de la imatge professional que estàs mostrant, així com adaptar-lo sempre a les ofertes on el vols enviar.

Finalment, és molt important que la fotografia aporti valor al procés de selecció. Si no ha de ser així o l’heu d’enviar a un dels països que hem enumerat, val més que sigui un CV sense foto. 

Si necessitau que us ajudem a elaborar o modificar el CV, demanau-nos hora a través del nostre calendari.

Informació sobre l'autor
Maria del Mar Socias Camacho
Maria del Mar Socias Camacho