Blog d'orientació professional Errors en cercar feina o pràctiques extracurriculars

Cerques feina o vols fer pràctiques?

Si és així, assegura't que no comets alguns dels errors més comuns que es repeteixen en el procés de recerca:

Enviar el CV a totes les ofertes

Moltes vegades pensam que, com més CV enviem, més possibilitats tenim de trobar feina. Aquest és el primer error. Hem de triar molt bé les ofertes a les quals enviam la candidatura. Complim els requisits imprescindibles de l'oferta? És una oferta per al nostre perfil laboral?

Hem d'analitzar molt bé cada oferta i estudiar si la nostra candidatura és adequada. Hem de fer un enviament qualitatiu del CV, no quantitatiu! D’aquesta manera, també evitarem el rebuig massiu de la candidatura, ja que no en complim el perfil, i també el possible sentiment negatiu que podem tenir perquè ens han desestimat.

No enviar el currículum a una oferta perquè creiem que no som una bona candidatura

No hem de confondre el fet de no complir el perfil al 100 per cent amb no complir-lo en general. És a dir, no hem d’enviar el CV a qualsevol oferta ni hem de fer el contrari: no enviar-lo a quasi cap oferta, ja que no tenim un perfil idèntic al que demanen.

Hem de fer una bona anàlisi del perfil demanat a l’oferta i valorar si els requisits que no complim són més importants que els que sí que complim. No és el mateix complir el perfil, però no tenir els dos anys d’experiència que demanen (tenir-ne, per exemple, un), que, en aquest cas, sí que seria recomanable enviar el CV, que no tenir la titulació demanada o no complir el requisit d’un idioma (per exemple, francès) quan l’empresa indica a l’oferta que el 100 per cent de la jornada laboral es parlarà en francès.

Enviar el mateix CV a totes les ofertes

Un error molt comú és enviar el mateix CV a totes les ofertes. Hem d’adaptar cada vegada el CV abans d’enviar-lo. Com ho hem de fer? Hem de repassar l’oferta, sobretot els requisits i les tasques que farà la persona contractada, i després, hem d’estar segurs que destacam al CV allò que demana l’oferta. Per exemple, si l‘empresa marca com a requisit imprescindible saber fer servir un programa informàtic en concret i nosaltres en sabem, hem de posar-ho al CV. O si, per exemple, l’empresa marca com a imprescindible poder viatjar en qualsevol moment i nosaltres podem fer-ho, ho hem d’indicar.

I així, amb tot allò que l’empresa indiqui a l’oferta i nosaltres ho complim.

Adaptar el CV és una feina que hem de fer amb deteniment i hi hem de dedicar el temps que faci falta, si volem tenir èxit en les candidatures.

No preparar l’entrevista o no investigar l’empresa

Genial! Hem enviat el CV i ens han avisat per fer una entrevista. No prepar l’entrevista i confiï en les meves habilitats? ERROR!

Hem de preparar cada entrevista. Hem d’investigar l’empresa: quins departaments té; quina o quines són les activitats principals a què es dedica; quina cultura té; en quins projectes treballa actualment; quins perfils tenen els treballadors; com són i què comparteixen a LinkedIn…

Quan coneguem l’empresa i estem preparats per respondre les preguntes que s’hi refereixin (què podries aportar a l’empresa?, per què vols treballar amb nosaltres?…), hem de tenir preparades altres possibles preguntes que podrien fer-nos a l’entrevista (digues tres punts forts i tres punts febles que tinguis; conta’ns una experiència que t’hagi marcat a una feina anterior; quin és el teu objectiu laboral?…). Si no saps quines preguntes se solen fer a les entrevistes, perquè no n’has fetes gaires, pots cercar per internet les preguntes més freqüents. Si n’hem preparades, tindrem més seguretat i possiblement estarem menys nerviosos.

Si voleu, ens podeu demanar una cita d’orientació i treballarem l’entrevista plegats.

No fer autocandidatura

Centrar-nos únicament en les ofertes que surten publicades (i no fer autocandidatura) farà que tinguem moltes menys possibilitats de trobar feina i/o pràctiques. 

Avui en dia, és molt habitual fer una autocandidatura. Això significa enviar el CV a les empreses sense que hagin publicat cap oferta laboral.

Les passes que hem de seguir són senzilles, però les hem de treballar de manera individual i conscientment. Hem de fer una primera cerca d'empreses en les quals ens faci ganes treballar o fer pràctiques i estudiar-les. En tenir el contacte on hem d'enviar el CV, hem d’adaptar-lo a l’empresa i destacar-hi allò que considerem que ens valoraran més. Si enviam el CV per correu electrònic, també hem de preparar un bon cos del correu, que serà la carta de presentació, i adjuntar el CV.

És imprescindible que fem un seguiment de les autocandidatures, per la qual cosa convé que tinguem un document on apuntem el nom de l’empresa, l’adreça electrònica on hem enviat el CV (o indicar si l’hem enviat per un altre sistema), la data d’enviament i alguna possible observació o indicació. 

No tenir una planificació de recerca de feina i/o pràctiques

Com diem sempre, cercar feina ja és una feina en si mateix, i, per tant, hem d’esmerçar-nos a fer-ho de la manera més efectiva i eficient. Per això, és molt important seguir una planificació i establir un calendari.

Posem un exemple; la idea és fer un llistat de les tasques que hem de fer i calendaritzar-les:

Quines tasques he de fer?

  1. Revisar el BOIB: dimarts, dijous i dissabtes
  2. Revisar el SOIB, DOIP, Infojove i altres portals de feina: dilluns i dimecres
  3. Autocandidatures: dijous i dissabtes
  4. LinkedIn i altres xarxes socials: 3 o 4 dies a la setmana
  5. Cercar empreses: dilluns i dijous
  6. Preparar entrevistes: dijous (i sobretot quan ens en concertin una)

No és dedicar tot lo dia a cercar feina, però sí reservar-hi una estona cada dia, seguint una planificació. Al final, el que fem és en benefici nostre; per tant, ens hem d’esforçar al màxim per poder trobar una feina o unes pràctiques, poder entrar al món laboral o canviar a una altra en la qual puguem créixer professionalment i ens trobem realitzats.

 

Informació sobre l'autor
Macarena Flores Ramírez
Macarena Flores Ramírez