Blog d'orientació professional La carta de presentació. Què és i com fer-la?

En el procés de trobar feina, la carta de presentació és un complement al currículum. Podem definir-la com una targeta de visita i serà la primera impressió que tindrà l'empresa de nosaltres.

Té dos objectius:

 1. Generar interès a la persona que rebrà la sol·licitud, la qual cosa farà que llegeixi el nostre currículum amb l'atenció que es mereix.
 2. Destacar les dades rellevants de la nostra trajectòria professional i personal relacionades amb el lloc de feina o amb l'empresa a la qual enviam l'autocandidatura.

En funció de l’ús que en fem, podem triar entre dos models:

 • La resposta a una oferta de treball. En aquest cas, hem de parlar de les competències, habilitats i dels requisits que s’adapten més bé al lloc de treball ofert.
 • L’autocandidatura, sense oferta prèvia. Hem de cercar informació de l’empresa i destacar de nosaltres allò que pugui encaixar més bé amb els seus valors, projectes i serveis.

Per redactar-la, tant en un cas com en l’altre, hem de tenir present que s’estructura en tres apartats:

 • Primer paràgraf: la intenció principal és captar l'interès de la persona que la rebrà, l’hem d'impressionar i estimular-li el desig de llegir-la. Cal explicar les raons per les quals li enviam el currículum, tant si és per a una oferta que hem vist o per oferir-li una autocandidatura. També hi hem d’exposar molt breument els motius pels quals ens interessaria treballar a la seva empresa.
 • Segon paràgraf: aquí hem de convèncer el lector que nosaltres som la persona més adequada per ocupar aquell lloc de treball. Hi hem d’explicitar els nostres punts forts.
  • La nostra experiència i/o formació relacionades amb el lloc ofertat
  • Les nostres característiques personals relacionades amb aquell lloc de treball

Es tracta d’explicar breument quin és el valor que podem aportar a l’empresa, evidenciar el nostre interès de formar-ne part i la nostra preparació amb relació al perfil requerit.

No hem de repetir les dades que ja hem inclòs en el currículum, sinó remarcar aquells aspectes que consideram més importants per al lloc al qual ens presentam o per a l’empresa a la qual fem autocandidatura.

 • Tercer paràgraf: hi hem d’expressar l’interès a fer una entrevista. Podem dir-ho de manera directa i optimista, tot exposant que ens agradaria mantenir-hi una entrevista per poder-los conèixer i que ens coneguin, i així respondre les preguntes que tinguin. Finalment, hem d’acomiadar-nos-en formalment i signar la carta amb el nostre nom.

Recomanacions generals:

 • Redactar de manera personal i directa
 • Emprar frases curtes i un llenguatge clar i concís
 • Parlar en positiu d'allò que sabem, volem i podem fer
 • Adaptar sempre la carta de presentació tan bé com puguem al lloc de treball o de pràctiques, o a l'empresa
 • Adreçar-la a la persona que té el poder de contractació. El seu nom i cognoms hi han d’aparèixer escrits correctament
 • Revisar l'ortografia
 • Quan l'enviem per correu electrònic, la carta de presentació es convertiria en el cos del correu i l'únic document adjunt seria el currículum

Exemple. Una carta de presentació en resposta a una oferta en la qual demanen com a requisits imprescindibles tenir estudis universitaris en Economia, Administració d’Empreses o similar, nivell d’anglès elevat i disponibilitat per viatjar, podria ser la següent:

 

Benvolgut/da (nom i cognoms de la persona a qui l'adreçam),

Us enviï el meu currículum perquè estic interessada a participar en el procés de selecció per a la vacant d'auditor júnior que he vist publicada a la vostra pàgina web.

Som graduada en Economia i tinc un any d’experiència en pràctiques com a auditora a (nom empresa), on vaig aprendre a redactar informes, verificar el control dels clients interns i fer anàlisis i previsions financeres. Tinc plena disponibilitat per viatjar. Vaig fer un curs acadèmic a Suècia, on vaig poder millorar i perfeccionar el nivell d’anglès (C1).

Actualment, estudiï un màster en Comptabilitat i Auditoria, ja que el meu objectiu és especialitzar-me i poder créixer professionalment. M’agradaria molt poder-ho fer a (nom de l’empresa), una empresa internacional, que inverteix en l’aprenentatge i el desenvolupament dels seus treballadors, coses que em motiven i m’ajuden a superar-me dia a dia.

Voldria tenir l’oportunitat d’entrevistar-me amb vosaltres per explicar-vos amb més exactitud les meves habilitats i competències, i respondre totes les preguntes que em vulgueu fer.

Gràcies i salutacions cordials,

(El teu nom)

 

Si tens dubtes, vols més informació o, simplement, vols que t'ajudem en el procés de trobar feina o fer pràctiques, demana’ns una sessió d’orientació personalitzada!

És gratuïta!

 

 

Informació sobre l'autor