Blog d'orientació professional Cercar feina en època de crisi

Els efectes econòmics de l'actual crisi sanitària són molt durs, i la situació econòmica global es veu afectada negativament. Atesa aquesta confluència d'esdeveniments, no tenim altre remei que adaptar-nos-hi, avaluar la situació i observar com es va transformant el mercat per poder saber què hem de fer per augmentar les possibilitats de trobar feina.

Com podem adaptar la recerca de feina a les circumstàncies actuals? Com canvia el mercat laboral i quines característiques específiques té?

Hi ha coses de la situació actual que no podem canviar, però sí que tenim control sobre algunes altres:

Menys ofertes, més atur

És evident que hi ha menys ofertes de feina. A la nostra comunitat autònoma el sector productiu predominant és el sector de serveis, el qual està molt lligat al turisme i, com ja sabem, ha patit molt. En conseqüència, els altres sectors també s'han vist afectats, ha disminuït la contractació i ha augmentat l'atur.

La contracció de l’economia tindrà conseqüències en les condicions laborals, pels requisits de les ofertes, i en la formació i les competències de les persones candidates.

Ara bé, com hem comentat, hi ha sectors que han vist augmentada la demanda, com el tercer sector, la sanitat, la logística...

Més requisits

En aquesta situació, en què trobam més persones que cerquen feina, les empreses tenen més per triar. Hi ha més competència entre els professionals, i les empreses aprofiten la situació per augmentar els requisits i exigir més formació o més coneixements…

Un exemple clar és el mercat laboral de les Illes l’any 2007, quan, per l’enorme demanda de personal en sectors com la construcció o el turisme, les empreses oferien millors condicions per captar el talent i no requerien formació o experiència prèvies, ja que oferien formació inicial especialitzada, tot perquè faltaven professionals i hi havia poc atur.

En època de crisi, passa a l'inrevés.

Més formació i coneixements

Per incrementar les possibilitats d’ocupació davant aquesta competència més gran, haurem d'augmentar el nivell de coneixements i la formació. Pot ser un bon moment per reforçar el nostre perfil amb una formació especialitzada que ens acosti al nostre objectiu professional.

Conèixer el mercat laboral

Ara bé, per poder saber cap on hem d’orientar el nostre perfil professional, hem de conèixer quines ocupacions tenen més sortides en època de crisi.

Com hem comentat, els sectors que s’han vist menys afectats globalment són els sectors social, de TIC, l’ensenyament, la sanitat i la logística i els transports (per l’augment de la venda en línia)..., però hem d’investigar les peculiaritats de cada territori quant al teixit empresarial i també quant als plans locals de reestructuració i ajuts, per estar al dia de com va canviant el mercat laboral local que ens interessi.

Autocandidatures

Hi ha menys ofertes publicades a causa de la situació econòmica produïda per la crisi sanitària, sí…, però també per altres motius:

  1. Si una empresa publica una oferta a, per exemple, InfoJobs, es pot trobar amb més de 400 candidatures en molt poc temps. Com es pot gestionar aquest volum enorme de candidaures sense perdre un munt de talent pel camí?
  2. A més, publicar ofertes en plataformes com aquesta té un cost important de diners i de temps, i potser una inversió així actualment no interessa, per la situació econòmica de l’empresa (les petites, sobretot).
  3. Però, si les empreses tenen necessitat d’incorporar més personal, què fan aleshores? Freqüentment, acudir a canals no oficials de reclutament: les xarxes de relacions o networking, contactes i autocandidatures. També a LinkedIn.

Quan reclutes aspirants mitjançant aquests canals, els contactes et venen referenciats. Qui necessita algú, ho fa saber, i fàcilment té dues o tres persones candidates que compleixen els requisits. Per altra banda, si aquest canal no proporciona candidatures atractives, queda l’opció d’acudir a la base de currículums de l’empresa que s’ha aconseguit mitjançant l’autocandidatura. Les empreses que fan un bon ús de l’autocandidatura estalvien un bon caramull de diners i, a més, les persones que els han enviat el currículum són candidatures que han demostrat un interès previ en l’empresa.

Així, per cercar feina en èpoques de crisi, hem de reforçar aquests canals: contactes personals i autocandidatura.

LinkedIn i InfoJobs

Aquestes dues plataformes ofereixen un servei addicional a les empreses: l’accés a la base de dades de candidats/es sense la necessitat de publicar oferta. És a dir, les empreses poden cercar professionals amb les competències específiques i la localització que els interessin i convidar-los a participar en un procés de selecció. Així, el volum de candidatures es redueix moltíssim, perquè ha estat l’empresa mateixa la que ja les ha preseleccionat prèviament.

Per tant, convé que tinguem els perfils molt ben elaborats i actualitzats, per resultar al més atractius possible per a aquests reclutadors.

I, ja per acabar, personalment ens hem d'armar de paciència i tenir en compte que la situació és la que és i que, si ens costa una mica més trobar feina, no és que nosaltres no siguem la persona adequada, sinó que hi ha molta més competència, menys oferta i més demanda.

De totes maneres, des del servei d'Orientació Professional podem ajudar-te.

 

Demana cita, és de franc!
Informació sobre l'autor
Eva Maria Galmés Jaume
Eva Maria Galmés Jaume