Blog d'orientació professional Les competències més demandades per al nou mercat laboral

Si alguna cosa caracteritza el mercat laboral actual és el canvi. Temps enrere hi podia haver certs sectors i ocupacions que es mantenien estables, però ara veiem que varien: en surten de nous i els més antics s'actualitzen o, fins i tot, desapareixen.  

Aquest canvi continu arriba amb la digitalització i l'auge de les noves tecnologies, que ja no ens abandonaran. El món canvia de cada vegada més aviat i el mercat laboral és un nínxol que per força s'ha de transformar i adaptar a les noves necessitats de la societat.

El mercat laboral evoluciona per adequar-se al món en què vivim. Tant els aspirants a un lloc de treball com les empreses han d’estar al corrent d'aquestes tendències, si no es volen perdre i quedar al marge de les oportunitats que sorgeixen.

Quins són aquests canvis que ja tenim a l’horitzó? Haureu vist que les ofertes de feina que es publiquen ja incorporen les habilitats i competències que cal que tinguin els candidats. Per tant, fixau-vos bé en les que tindran més demanda.

Competències digitals

Com hem pogut observar els darrers anys, el món laboral continuarà evolucionant cap a una digitalització integral que en permeti agilitar els processos. Aprendre a moure’s de manera fluida en un entorn tecnològic, així com aprendre a crear programes i aplicacions, seran competències clau del treballador del futur.

El teletreball també ha arribat per quedar entre nosaltres. Aquesta modalitat permetrà que les empreses deslocalitzin la plantilla de treballadors i augmentarà les oportunitats laborals de les persones que sàpiguen adaptar-s’hi. Així mateix, generarà maneres noves de relació entre els caps de departament i els treballadors, i serà fonamental que cadascú sigui capaç de responsabilitzar-se del propi treball, d’organitzar-se i de comunicar-se mitjançant eines telemàtiques, per una banda, i que es confiï en el treballador, per una altra. Reportarà, també, canvis en les organitzacions, que hauran d’incorporar altres maneres d’avaluar l’acompliment dels treballadors i aprendre’n a mesurar de manera objectiva la productivitat.

Saps que estam al teu costat. Vols que et donem una mà?!

 

Treu suc al potencial personal 

Capacitat d'aprenentatge

Al mateix temps, la formació serà més valorada que mai, perquè l'accés a l'educació superior als països desenvolupats ha fet que de cada vegada s'exigeixi una titulació superior per poder dur a terme les tasques de qualsevol lloc de treball mínimament qualificat. 

Serà també molt important la formació dins l'empresa. Aquesta, per mantenir la motivació dels treballadors, haurà d’innovar i deixar de banda els cursos tradicionals i decantar-se per la ludificació, el mesurament dels resultats i la generació d’informes.

Flexibilitat

La flexibilitat serà clau en els entorns de treball i el mercat laboral.

El teletreball, els horaris lliures i altres avantatges fan que la relació entre el treballador i l'empresa es pugui adaptar en funció les preferències d’ambdues parts per arribar a un acord que faciliti la conciliació de la vida laboral i la personal sense influir, en cap cas, en la productivitat de l’empresa.

Treball en equip

Una altra competència de les més valorades pels reclutadors serà la capacitat de treballar en equip.

La cooperació entre professionals serà clau en el futur perquè la tendència empresarial assenyala cap a la col·laboració com la millor manera de crear un bon clima laboral. 

Responsabilitat ambiental

La cura del medi ambient marcarà profundament el mercat laboral del futur.

Desenvolupar una autèntica consciència en responsabilitat ambiental i començar a aportar per millorar les condicions mediambientals seran la màxima prioritat de les empreses i, per tant, cercaran professionals que també estiguin igual de compromesos.

Preparació pels canvis

Si no hi ha un canvi substancial, tot fa pensar que la gran tendència del futur serà la temporalitat. Paraules com minijobs o contractes per projectes seran de cada vegada més freqüents entre les ofertes d’ocupació.

D'aquesta manera, les empreses reduiran els vincles a llarg termini amb el treballador i es tendirà més a l'especialització. Les tasques menys importants seran externalitzades a altres empreses per centrar-se en els processos més importants.

Aquesta temporalitat implicarà més rotació i, per tant, noves necessitats de reclutament i selecció. Els candidats hauran de convertir-se en experts a cercar feina, en processos de selecció i en la utilització dels fonaments del màrqueting en les seves candidatures, si volen sobreviure en aquest nou escenari. De la mateixa manera, molta rotació de treballadors tampoc no és convenient per a les empreses, ja que hauran d’assumir les despeses de l’adaptació al lloc de treball de les incorporacions constants i la formació inicial que necessitaran, per la qual cosa hauran de perfeccionar la detecció del talent i la fidelització d’aquestes persones, i convertir-se en organitzacions més atractives perquè aquestes persones talentoses hi vulguin treballar. 

Informació sobre l'autor
Eva Maria Galmés Jaume
Eva Maria Galmés Jaume