FUEIB en xarxa

 

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears forma part d'una sèrie de xarxes, organitzacions, institucions i clústers a escala insular, autonòmica, nacional i internacional, amb l'objectiu d'establir relacions amb altres entitats i per treballar la millora dels serveis.

Consulta-les a continuació:

 

Sector públic

Universitat de les Illes Balears

 

La UIB és la impulsora, promotora i creadora de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears. Com a mitjà propi de la Universitat, la FUEIB executa els encàrrecs de gestió d'OTRI, Formació i Congressos, DOIP, Residència d'Estudiants i CampusEsport, entre altres.

Govern de les Illes Balears

 

La FUEIB és mitjà propi de la comunitat autònoma i pot fer, entre altres funcions, les corresponents a la transferència del coneixement; així com les d'organització i gestió d'estudis propis universitaris llur formació sigui d'especial interès pel desenvolupament de polítiques pròpies de les Illes Balears.

Consell de Mallorca

 

La FUEIB com a mitjà propi del Consell Insular de Mallorca i dels seus ens dependents pot realitzar, entre altres tasques, les corresponents a la transferència de coneixement, innovació així com l'organització i el desenvolupament d'accions formatives d'interès per a la ciutadania de Mallorca, en les quals la Fundació té gran experiència i disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per dur-les a terme.

Xarxes i associacions

Xarxa de Fundacions Universitat Empresa (REDFUE)

 

La seva principal tasca és afavorir les relacions entre les universitats i les empreses. En un mateix fòrum, reuneix 21 fundacions de l'àmbit universitari amb representants del món empresarial i institucional. 

Associació Espanyola de Fundacions (AEF)

 

Es tracta de l'associació de fundacions més representativa del territori espanyol i la segona més important a l'àmbit europeu. El seu objectiu és representar les fundacions espanyoles, la millora del desenvolupament de les entitats i contribuir a la transparència i el bon govern.

Xarxa Universitat-Empresa ALCUE

 

Aquesta entitat agrupa centres d'educació superior de la Unió Europea, Amèrica llatina i el Carib. La seva principal missió és potenciar el coneixement com a factor de la innovació i el desenvolupament econòmic i social.

Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)

 

La FUEIB forma part de diversos equips de treball de la CRUE; entre els seus objectius figuren la coordinació dactivitats vinculades amb els universitaris i lorganització del contacte entre aquests centres educatius i altres entitats que tinguin relació en aquest àmbit.

Enterprise European Network (EEN)

 

Xarxa formada per donar suport i assessorament a empreses i centres de recerca. A Balears, a més de la FUEIB, també formen part del node la Cambra de Comerç de Mallorca i la Fundació Bit. 

Xarxa de Serveis Públics Empresarials (SPE)

 

Conjunt d'entitats públics d'àmbit local, insular, autonòmic i estatal que pretenen coordinar actuacions i posar-se al dia sobre nous serveis i activitats sobre emprenedoria. 

Xarxa d'Estudis de Postgrau i Educació Permanent (RUEPEP)

 

L'objectiu d'aquesta entitat és promoure el contacte entre universitats nacionals i que així es fomenti la col·laboració entre aquestes entitats, es potenciï l'aprenentatge col·laboratiu, etc.

Associació d'Oficines de Congressos (OCUE)

 

Grupo de trabajo de los departamentos universitarios que se ocupan de la gestión de los eventos promovidos por los miembros de sus respectivas comunidades científicas y de acoger eventos de todo tipo que se celebran en las sedes universitarias.

Digital Innovation Hub Balearic Artificial Intelligence and Tourism (DIHBAI-TUR)

Dins la xarxa de Centres Europeus d'Innovació Digital (EDIH), a Balears la FUEIB està integrada dins el DIHBAI-TUR, que es focalitza en la Intel·ligència Artificial com a tecnologia disruptiva per ajudar en la transformació digital de les empreses de Balears.

Clústers

Balears.t

 

Clúster d'Innovació Tecnològica en Turisme de les Illes Balears. Des d'aquesta agrupació empresarial es cerca desenvolupar projectes de transformació turística i que d'aquesta manera les companyies del sector prosperin.

Balearic Marine Cluster

 

Sorgit per convertir-se en un referent en un àmbit important per a l'economia de les Illes Balears. La seva finalitat és posicionar i donar visibilitat a l'arxipèlag com un punt nàutic clau a escala internacional.

Clúster Biotecnològic i Biomèdic (BIOIB)

 

La seva finalitat és incrementar la competitivitat de l'economia de les Illes Balears a llarg termini. Igualment, ofereix suport per preparar projectes, ajuda a emprenedors, accions de formació i s'interessa per fer promoció de la ciència entre els estudiants.

Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears (CliQIB)

 

Aquesta entitat sense ànim de lucre uneix empreses científiques amb turístiques per a la solució de problemes higiènics. Així mateix, vol promoure l'expansió i la generació de negocis mitjançant la innovació, l'intercanvi de coneixements i el compliment de la normativa europea.

Turistec

 

És el primer clúster industrial sorgit a les Balears. Se centra en les Tecnologies d'Informació i Comunicació (TIC) aplicades al sector turístic i d'aquesta forma cerca contribuir al desenvolupament socioeconòmic en aquest camp.