Informació Econòmica

DADES I XIFRES

 

El Patronat de la FUEIB té acordat un Pla d'Actuacions per a l'exercici econòmic 2020 per un import total de 7.801.579,47 euros

Es pot descarregar la informació completa relativa al pressupost de 2019, 2018, 2017 i 2016 i els comptes anuals del anys 2018, 2017, 2016 i 2015.