Informació Econòmica

Consulti aquí el Pressupost 2021

 

El Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears té acordat un Pla d'Actuacions per a l'exercici econòmic 2021 per un import total de 7.472.053,02 euros.

A continuació pot consultar els pressuposts de 2020, 2019, 2018 i 2017 i els comptes anuals del anys 2019, 2018, 2017 i 2016: