Informació Econòmica

Consulti aquí el Pressupost 2023

 

El Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears té acordat un Pla d'Actuacions per a l'exercici econòmic 2023 per un import total de 12.390.657,38 euros.

A continuació pot consultar els pressuposts de 2022, 2021, 2020 i 2019, i els comptes anuals del anys 2022, 2021, 2020 i 2019: