Informació Econòmica

Consulti aquí el Pressupost 2022

 

El Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears té acordat un Pla d'Actuacions per a l'exercici econòmic 2022 per un import total de 8.737.967,92 euros.

A continuació pot consultar els pressuposts de 2021, 2020, 2019 i 2018, i els comptes anuals del anys 2020, 2019, 2018 i 2017: