Imatge corporativa

Logo FUEIB

Concepte


El logotip en forma de rombe de la UIB es descompon en peces que encaixen entre si per formar un treball conjunt entre totes elles buscant recordar els següents conceptes:

  • Xarxa
  • Unió
  • Rosca
  • Peça d'engranatge
  • Fusió i treball
  • Universitat i Empresa
  • Progrés


Disseny: Antonio Fernández-Coca