Perfil del Contractant

A partir de l'any 2018, el Perfil del Contractant està allotjat únicament a la Plataforma de contractació del sector públic del Ministeri d'Hisenda.

Pot consultar el perfil del contractant de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears a través del següent enllaç:

Contractes anteriors a 2018:

Sol·licitud d'ofertes de renovació de maquinària per a la sala de fitness de CampusEsport

Procediment negociat amb publicitat segons l'article 8 de les Instruccions Internes de Contractació de la FUEIB

 • Termini 1. Presentació d'ofertes: Fins dia 23 de gener de 2017
 • Termini 2. Comunicació de l'oferta seleccionada: Dia 27 de gener de 2017 
 • Termini 3. Lliurament de la maquinària: Com a màxim, 120 dies després de l'acceptació de la proposta

Plec de condicions

Fe d'errades

Empresa guanyadora: BRUNSWICK IBERIA S.A.

Subministrament i instal·lació de mobiliari i accessoris per a la 2a planta de Sa Riera

 • Termini 1. Presentació de les ofertes: Fins dia 1 de juliol de 2016, a les 15 hores
 • Termini 2. Comunicació de l'oferta seleccionada: Data estimada 6 de juliol de 2016
 • Termini 3. Termini de lliurament i instal·lació: 30 de setembre de 2016

Plec de condicions

Resolució de la contractació

Contractació de la reforma de la segona planta de l'edifici Sa Riera

 • Termini 1. Presentació de les ofertes: Fins el 22 de juny de 2016, a les 15 hores.
 • Termini 2. Comunicació de l'oferta seleccionada: Data estimada 28 de juny de 2016.
 • Termini 3. Inici del servei/obres: Data estimada 1 de juliol de 2016
 • Termini 4. Finalització de les obres 30 de setembre de 2016

Plec de condicions

Resolució de la contractació

Servei de menjador de la Residència d'Estudiants de la UIB

 • Termini 1. Presentació de les ofertes: 1 de febrer de 2016, a les 15 hores
 • Termini 2. Comunicació de l'oferta seleccionada: 10 de febrer de 2016
 • Termini 3. Inici del servei: 3 de març de 2016

Plec de condicions

Empresa guanyadora: EUREST COLECTIVIDADES S.L.

Servei de cafeteria i màquines expenedores de les Instal·lacions Esportives

 • Termini 1. Presentació d'ofertes fins el 24 de juliol de 2015, a les 15.00 hores

Plec de condicions

Empresa guanyadora: MYM Tapia Olmo